Vláda schválila další liberalizaci českých železnic a finance na odškodnění následků sucha

Tisková konference po jednání vlády 24. října 2018
Tisková konference po jednání vlády 24. října 2018
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 24. října 2018 schválila návrh novely zákona o drahách, která reaguje na požadavek Evropské unie pokročit v liberalizaci železničního trhu. Vláda schválila také pravidla pro zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách. Souhlasila také s uvolněním 25,5 milionu korun na podporu zařízení, která se starají o děti v okamžité nouzi.

Změnit pravidla na trhu v železniční přepravě požaduje po členských zemích Evropská unie v rámci tzv. čtvrtého železničního balíčku. Vláda proto připravila návrh novely zákona o drahách, který příslušné evropské směrnice transponuje do českého práva. Jejich cílem je dotvoření jednotného evropského železničního prostoru. Důsledkem navržených změn bude další liberalizace českých železnic a možný vstup zahraničních dopravců i do osobní přepravy. Zákon se musí změnit i v oblasti paušálních výjimek umožňujících přímé uzavírání smluv na veřejné služby v železniční přepravě. Tyto výjimky už po roce 2028 nebudou přípustné.

Vzhledem k tomu, že se v důsledku změn očekává podstatné rozšíření provozovatelů osobní drážní dopravy, vláda v novele zákona také navrhuje vznik společného informačního systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných jízdenek a rezervací. Novela zákona má také odstranit některé nedostatky stávající právní normy, například v oblasti veřejně přístupných vleček či třeba právního režimu zastávek, kde se stávající znění zákona nevyhovuje praxi.

Ministři se zabývali také návrhem na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018. Ministerstvo zemědělství aktuálně odhaduje škody způsobené suchem v letošním roce na zemědělské produkci ve výši 10 až 11 miliard, v oblasti lesních školek činí odhadované škody 200 milionů korun. Podle Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství a Metodického pokynu ministra zemědělství lze náhradu za škody uplatnit pouze tehdy, pokud sucho zničí v jednotlivém případě více než 30 procent průměrné roční produkce vyjádřené v tržbách dotyčného žadatele, přičemž žadatelé musí splnit několik dalších podmínek.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že pro kompenzaci škod nejvíce postiženým zemědělským podnikům by bylo zapotřebí až 3,6 až 4,2 miliardy korun. Vláda se rozhodla vyčlenit celkem 1,15 miliardy korun z kapitol jednotlivých resortů a z kapitoly státní dluh. Ministerstvo zemědělství pak využije 850 milionů korun nevyčerpaných z loňského roku. Pro potřeby zemědělství bude využito dalších 2,5 miliardy korun, které budou rozhodnutím vlády převedeny do státního rozpočtu z fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR.

Vláda schválila také návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na vytvoření dotačního titulu pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2018. Jedná se o provozovatele tzv. Klokánků a podobných zařízení pro ohrožené děti. Na podporu jejich činnosti ministerstvo uvolní celkem 25,5 milionu korun. Zároveň připravuje návrh novel zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, které financování těchto zařízení vyřeší systémově. Ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se mají stát pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro děti na přechodnou dobu). Jejich financování by mělo být zajištěno formou dotací, na něž mají nárok služby zařazené v krajské nebo celostátní síti sociálních služeb.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-24–rijna-2018-169242/.