Vláda schválila další pomoc pro uzavřené provozovny, prodloužit chce i snazší administraci sociálních dávek během pandemie

Podnikatelé, kteří museli od října uzavřít své provozovny v důsledku nařízení vlády, dostanou od státu další finanční pomoc ve výši 400 korun na zaměstnance. Na prvním jednání v novém roce, v pondělí 4. ledna 2021, to schválila vláda Andreje Babiše.

Podpora pro uzavřené provozovny bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 s tím, že konečný termín může být prodloužen, pokud bude epidemická situace nadále vyžadovat uzavření těchto provozoven, a že bude vyplacena pouze za dny, kdy bylo provozování podnikatelské činnosti na základě krizových opatření přímo omezeno především zákazem přítomnosti veřejnosti v provozovnách, ale i dalšími způsoby. Dotační program s názvem COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude mít pro první výzvu k dispozici 2,5 miliardy korun. Za zaměstnance se budou počítat jak osoby v pracovním poměru, tak i spolupracující osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda schválila také návrh koncesionářské smlouvy na projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice. Jedná se o PPP projekt, který schválila vláda už v lednu 2016. V současnosti se dokončuje výběrové řízení na koncesionáře, který dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 zaplatí a následně bude od státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury inkasovat tzv. platby za dostupnost. Koncesionářskou smlouvu ještě musí schválit Poslanecká sněmovna.

Kabinet Parlamentu předloží i návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii. Novela má pomoci rodinám s dětmi, které jsou ekonomicky ohroženy pandemií covid-19, tím, že pro účely rozhodného příjmu u dávek státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči za kalendářní měsíce leden 2021 až září 2021 nebude považovat za příjem případné vyplacené ošetřovné. Pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře chce vláda zavést domněnku splnění stanoveného „pracovního“ příjmu v tom kalendářním měsíci, v němž rodič měl nárok na ošetřovné, i když mu v tom kalendářním měsíci nebylo ošetřovné vyplaceno.

Vláda schválila také návrh na poskytnutí investiční pobídky akciové společnosti Pars nova. Firma, která je součástí koncernu ŠKODA TRANSPORTATION, chce ve svém šumperském závodě investovat 463 milionů korun do rozšíření modernizace a údržby kolejových vozidel a výroby náhradních dílů, a vytvořit tak v regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci ČR 81 nových pracovních míst. Plánuje mimo jiné zrevitalizovat brownfield nacházející se v blízkosti jeho současných prostor a zároveň využít prostor po demolici zchátralého objektu. Vláda proto vyhověla její žádosti na investiční pobídku ve formě slevy na dani, a to do výše 25 procent způsobilých nákladů, tedy 114,625 milionu korun.

Vláda vzala na vědomí také nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká podmínek pro vstup do České republiky. Změna platná od 5. ledna se týká především osob přijíždějících z Velké Británie a Severního Irska.

Vláda se dnes rovněž seznámila s informací Ministerstva dopravy o připravované veřejné zakázce na informační kampaň k elektronizaci agend rezortu dopravy, která se zaměří na propagaci elektronických dálničních známek. Vrátila se také k zamýšlenému výkupu souboru nemovitostí zámečku v Petrkově a vzala na vědomí informaci ministra kultury o připravované veřejné zakázce, jejímž zadavatelem je budoucí vlastník areálu Památník národního písemnictví. Zámeček a jeho okolí jsou spojeny s životem a dílem významného českého básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka a jeho ženy, francouzské básnířky Suzanne Renaudové.

Zdroj: Vláda ČR