Vláda schválila finanční pomoc malým firmám a živnostníkům postiženým kvůli koronaviru, stát nakoupí respirátory

Na tiskové konferenci vláda oznámila schválení finanční pomoci malým firmám a živnostníkům postiženým kvůli koronaviru, 9. března 2020.
Na tiskové konferenci vláda oznámila schválení finanční pomoci malým firmám a živnostníkům postiženým kvůli koronaviru, 9. března 2020.
Malí a střední podnikatelé a živnostníci, kteří byli prokazatelně ekonomicky postiženi v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, budou moci požádat o bezúročnou půjčku až do výše 15 milionů korun. Rozhodla o tom vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 9. března 2020. Ministři ve spolupráci s velením Policie ČR a Armády ČR schválili i další preventivní kroky proti šíření nemoci COVID-19.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo nový úvěrový program s názvem ÚVĚR COVID. Jeho podmínky schválila vláda. Cílem programu je v souvislosti s problémy způsobenými probíhající epidemií nového koronaviru usnadnit živnostníkům a malým a středním podnikatelům přístup k provoznímu financování. Ministerstvo a Českomoravská záruční a rozvojová banka vyčlenily dohromady 600 milionů korun, které budou žadatelům poskytnuty formou bezúročného úvěru s dvanáctiměsíčním odkladem splátek a bez poplatků.

Žadatelé budou muset doložit skutečně vážné okolnosti, které měly ekonomický vliv na jeho podnikání a byly důsledkem opatření zavedených proti šíření koronaviru. Jedná se například o případy, kdy se zpozdilo plnění nebo došlo ke zrušení obchodního kontraktu, kdy podnikatelé kvůli karanténě přišli o plánované kontrakty v důsledku zrušení veletrhů atd. Jednotlivé žádosti bude posuzovat expertní komise složená ze zástupců ministerstva a ČMRZB. Pokud bude žádost schválena, půjčí stát prostřednictvím ČMRZB podnikateli částky od 500 000 až do 15 milionů korun, a to do 90 procent prokázané škody. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 vláda schválila také výjimku pro ministra zdravotnictví a ministra vnitra, která umožní neprocházet standardním schvalovacím procesem vlády v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění realizovaných v souvislosti s řešením epidemie nemoci COVID-19. Týká se to zejména nákupu osobních ochranných prostředků, tedy respirátorů třídy ochrany FFP2 nebo FFP3 a ochranných filtračních polomasek.

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra budou moci na základě další výjimky takto nakoupené ochranné prostředky distribuovat zdarma všem dotčeným organizacím, a to i krajům, popřípadě dalším poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb a dalším potřebným subjektům. Ministerstvo zdravotnictví má v plánu nakoupit v průběhu března 2020 ve veřejném zájmu cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP3 a cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP2 nebo obdobné úrovně ochrany od různých výrobců a dodavatelů. Na tyto nákupy už Ministerstvo financí uvolnilo do rozpočtu rezortu zdravotnictví dalších 50 milionů korun.

Vláda schválila také návrh novely zákona o Vojenské policii, kterou chce rozšířit kompetence Vojenské policie v rámci policejní ochrany vojenského materiálu a majetku Ministerstva obrany a jeho organizací. Vojenští policisté budou moci nově například působit i při ochraně majetku a jednotek ozbrojených sil cizích států, pokud projíždějí přes ČR nebo tu pobývají na základě mezinárodních smluv, a působit legálně i v zahraničí.

Ministři schválili také doplnění počtu členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. Novým členem rady byl s účinností od 1. dubna 2020 jmenován Ing. Marek Ebert. Jedná se o odborníka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti regulace. Pro Radu by měl být přínosem především z pohledu regulace sítí a služeb v oblasti elektronických komunikací. Jeho mandát bude pětiletý.

Členové vlády poté řešili i s velením Policie ČR, Celní správy, Armády ČR a dalšími zainteresovanými složkami státu situaci na hraničních přechodech do České republiky, na kterých od pondělního rána policisté za pomoci celníků a hasičů v rámci akce Corona kontrolují osoby přijíždějící do ČR, zda nevykazují známky onemocnění COVID-19. „Cílem jednání bylo zabezpečit zázemí odběru vzorků u lidí, kteří cestují do České republiky a eventuálně by museli čekat na jejich výsledky či by byli umístěni do karantény,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Deset kontrolních míst na hraničních přechodech s Rakouskem a Německem by mělo být i za pomoci Armády ČR a Hasičského záchranného sboru dovybaveno zdravotnickými kontejnery a stany, kde bude probíhat odběr vzorků a kde budou dočasně umístěny osoby s podezřením na nemoc COVID-19. Armáda složkám integrovaného záchranného systému na hranicích pomůže i personálem proškoleným na odběr vzorků.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydá příslušné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které se bude vztahovat i na turisty a další cizince, kteří do České republiky cestují. Budou rovněž povinni strpět kontrolu na infekční onemocnění a případně i omezení svobody pohybu během laboratorního testování vzorku na přítomnost koronaviru.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9–brezna-2020–180178/.