Vláda schválila jmenování JUDr. Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem

Tisková konference po jednání vlády, 12. července 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 12. července 2021.
Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. července 2021 jmenovala novým nejvyšším státním zástupcem JUDr. Igora Stříže. Projednala také několik poslaneckých legislativních návrhů a souhlasila s návrhem na zkrácení intervalu mezi podáním první a druhé dávky vakcíny Comirnaty.

Igor Stříž se funkce nejvyššího státního zástupce ujme od 13. července. Z titulu funkce 1. náměstka nejvyššího státního zástupce tuto pozici dočasně zastával už od 1. července poté, co se předchozí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vzdal funkce k 30. červnu. Igor Stříž je dlouholetým státním zástupcem s bohatými zkušenostmi a vysokou odborností a jeho jmenováním bude zachována kontinuita fungování Nejvyššího státního zastupitelství. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Vláda se zabývala také několika poslaneckými legislativními návrhy v sociální oblasti. K návrhům na vznik institutu integračního sociálního podniku zaměstnávajícího sociálně znevýhodněné osoby a tří legislativních návrhů, které mají změnit dosavadní systém důchodového pojištění, zaujala vláda neutrální stanovisko.

Kabinet následně podpořil poslanecký návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, kterým poslanci navrhují vyplatit odškodné za výbuch muničních skladů ve Vrběticích Zlínskému kraji (59 milionů) a dotčeným obcím Bohuslavicím nad Vláří (36,5 milionu), Haluzicím (16 milionů), Lipové (36 milionů), Slavičínu (104 milionů) a Vrběticím (116,5 milionu korun). Odškodnění ve výši 300, 100 a 20 korun za den podle intenzity zásahu složek Integrovaného záchranného systému bude mít nárok každý postižený občan.

Vláda projednala a schválila také návrh kandidátní listiny na soudce Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku. O místo JUDr. Aleše Pejchala, jemuž končí 31. října mandát, se budou u Parlamentního shromáždění Rady Evropy ucházet tři schválení kandidáti a dva vybraní náhradníci.

Vláda rovněž vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění. Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12–cervence-2021-189665/.