Vláda schválila kandidátku do Evropské komise, předsedu Národní sportovní agentury i novely zákonů o daňovém řádu či léčivech

Před jednáním vlády, 26. srpna 2019.
Před jednáním vlády, 26. srpna 2019.

Vláda Andreje Babiše se v pondělí 26. srpna 2019 sešla poprvé po vládních prázdninách. Členové kabinetu schválili nominaci Věry Jourové do Evropské komise a jmenovali předsedu Národní sportovní agentury. Schválili též novely zákonů o daňovém řádu či léčivech a souhlasili s poskytováním dotací na protidrogovou politiku. 

 

Hned prvním bodem jednání byla nominace Věry Jourové do Evropské komise pro období 2019 až 2024. Vláda kandidaturu schválila a historicky poprvé tak Česká republika navrhuje stejného komisaře na dvě období. Věra Jourová v uplynulých pěti letech řídila portfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti žen a mužů.

Paní Jourová v Evropské komisi zastupuje zájmy Evropy, všech evropských občanů. O výběru budu informovat nově zvolenou předsedkyni Ursulu von der Leyenovou a uvidíme, jakým způsobem se posunou vyjednávání o portfoliu. Myslím si, že paní Jourová má dobrou šanci uspět, “ uvedl Andrej Babiš.

Dalším důležitým bodem bylo jmenování předsedy Národní sportovní agentury. S účinností od 26. srpna 2019 členové vlády jmenovali předsedou Milana Hniličku. Podle premiéra se jedná o důležitý krok, kterým vláda ukáže, že podporuje sport. Národní sportovní agentura má pomoci také tomu, aby se peníze dostaly přímo do klubů a dětem a to také prostřednictvím jednotlivých svazů. Celkem je letos pro sportovní účely vyčleněno 7 miliard korun.

Členové vlády dnes schválili také poskytování dotací ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku. Jedná se o finance v rámci dotačního titulu Protidrogová politika na rok 2020, který se zaměřuje na dvě hlavní dotační oblasti. První oblast se zaměřuje především na uživatele návykových látek a další osoby se závislostmi. Cílem je podpora například ambulantní léčby, prevence rizikového chování či prevence proti předávkování. Druhá dotační oblast se pak zaměřuje na informativní a výzkumné projekty určené pro veřejnost. Rozpočet dotací na protidrogovou politiku pro rok 2020, činí celkem 206,5 milionu korun.

Jde o věc, ve které chceme pokračovat. Chceme investovat především do prevence. Vedla se velká debata ohledně regulací, ohledně reklamy na alkohol atd.,“ doplnil předseda vlády.

Vláda dnes projednávala také novelu zákona o daňovém řádu. Ta souvisí s projektem MOJE daně, který se zabývá tím, aby bylo možné vyplňovat daňová přiznání pohodlně online z domova nebo kanceláře. V rámci zákona se řeší především čtyři hlavní oblasti. První z nich je podpora elektronizace, kdy si podnikatelé mohou pomocí tzv. daňové informační schránky sledovat placení povinností či úročení. Schránka má v budoucnu sloužit jako základ pro předvyplňování daňových přiznání. Dalším z cílů je zjednodušení kontrolních postupů při daňové kontrole. Toho se docílí za pomoci jednodušší komunikace emailem. Celkem má dojít k velkému urychlení celého procesu.

Třetí důležitou částí je revize úroků v daňovém systému. Jde o narovnání všech úroků a sankcí, které daňový řád zná. Jde například o úroky z prodlení či z posečkání. Cílem je snížení úroků celkem o 6 % na konečných 10 %. Poslední důležitou změnou je vracení části nadměrného odpočtu. Nově se možnost zadržovat nadměrný odpočet bude stahovat jen na tu část, o které má správce daně pochybnosti. Nesporná část se tak vrátí zpět plátci daně. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí

Vláda se také dnes seznámila se Zprávou o finančních opravách EU prostředků v České republice. Zpráva, rozdělená na dvě části, se v první části zabývá finančními opravami, tzv. korekcemi. Celkem byly do 30. června 2019 provedeny opravy ve výši 38,4 miliardy korun a za fondy EU v oblasti kohezní politiky pak došlo k opravám za 36,4 miliardy korun. Druhá část zprávy pak informuje o krocích, které české orgány učinily proti osobám, které opravy zavinily. Nejčastěji se používá vymáhání částek ze strany poskytovatele dotace. V určitých případech pak byly předány orgánům činným v trestním řízení.

Dostupnost léků pro pacienty by měla zajistit novela zákona o léčivech, spojená se zákonem o veřejném pojištění. K širší dostupnosti mají pomoci celkem čtyři základní pilíře. Prvním z nich je pozitivní zásah do trhu. Díky němu bude možné poslat do oběhu takový lék, který má administrativní problémy, například v oblasti dokumentace. Druhým pilířem je regulace reexportů, což je nekoordinovaný vývoz léčiv na zahraniční trhy. Vývoz léků má být možný pouze v případě, že není ohrožena jejich dostupnost pro české pacienty. Léky by pak v rámci třetího pilíře měly být dostupné pro pacienty v jakékoliv lékárně v České republice a to maximálně do 2 pracovních dnů od doby, kdy si pacient přijde s receptem do lékárny. Čtvrté opatření cílí na možnost snazšího dovozu léků ze zahraničí. V případě dražších zahraničních léků bude dočasně navýšena cena a úhrada léku. Toto opatření má zvýšit motivaci výrobců léky dovážet. Pacienti přitom zaplatí za lék stále stejnou cenu. Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví.  

Členové vlády se dnes zabývali také dvěma poslaneckými a jedním senátním návrhem. Prvním návrhem byl zákon o bankách a opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. K tomu, stejně jako ke změně článku Ústavy na vysílání ozbrojených sil mimo území státu, zaujala vláda souhlasné stanovisko. K senátnímu návrhu na prodloužení doby projednávání zákonů v Senátu z 30 na 60 dní vyslovila vláda nesouhlas.

Vláda také schválila pokračování v podpoře zemí postižených migrační krizí. Více informací na stránkách Ministerstva vnitra.  A plán rozvojové pomoci i příspěvek na obnovu Sýrie. Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

Kompletní výsledky jednání vlády 26. srpna 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-26–srpna-2019-175678/.