Vláda schválila model financování výstavby nových jaderných zdrojů, pro rodiny s nejmenšími dětmi chce obnovit jesle

Vláda udělala další krok v přípravách výstavby nových jaderných bloků, řešila i další pomoc podnikatelům, 20. července 2020.
Vláda udělala další krok v přípravách výstavby nových jaderných bloků, řešila i další pomoc podnikatelům, 20. července 2020.
Stát pomůže financovat výstavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech formou návratné finanční výpomoci společnosti ČEZ – Elektrárna Dukovany II. Model financování schválila vláda na jednání v pondělí 20. července 2020. Kabinet rozhodl také o dalších dotačních programech na podporu epidemií postižených sektorů kultury a hotelnictví a schválil i návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která má dětské skupiny změnit na jesle.

Vláda projednala tři materiály, které jsou dalším důležitým krokem v přípravě výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Schválila model financování pro nové jaderné zdroje prostřednictvím poskytnutí návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, projednala smlouvy mezi státem a investorem, dceřinou společnosti ČEZ – Elektrárnou Dukovany II a vzala na vědomí závěry III. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR, které se uskutečnilo 27. května 2020. Na jejich základě uložila resortům úkoly, které souvisí s přípravou nových jaderných zdrojů. Schválením modelu financování vládou může být spuštěn proces jeho notifikace Evropskou komisí, protože z pohledu evropského práva se jedná o veřejnou podporu podléhající schválení ze strany EU. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet se zabýval také dalšími programy na pomoc podnikatelům postiženým epidemií koronaviru, konkrétně v segmentech kultury a hotelnictví. Podnikatelům v kultuře má pomoci nový dotační program COVID-kultura, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii v období od 10. března do 31. srpna 2020 zrušit či přesunout naplánované akce. Určena je také pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či individuální umělci a umělecké agentury, které je zastupují. Stát jim vyplatí jako refundaci 50 procent způsobilých výdajů, nanejvýš 5 milionů korun. Vláda pro tyto účely vyhradila až 900 milionů korun. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

O státní podporu budou moci požádat také poskytovatelé ubytovacích služeb. Těm má pomoci dotační program COVID-ubytování, který z rozhodnutí vlády spustí Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Pokud podnikatelé splní stanovené podmínky, například doloží, že jejich ubytovací zařízení bylo v tomto období v provozu v posledních dvou letech, dostanou podle kategorie provozovaného ubytování částky v rozmezí od 100 do 300 korun za pokoj a noc v období od 14. března do 24. května 2020. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda také rozhodla o finanční pomoci společnosti OKD. Schválila navýšení stávající majetkové účasti státu ve společnosti Prisko, a. s., formou zvýšení základního kapitálu úpisem nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 1,273 miliardy korun vydaných v listinné podobě bez veřejné nabídky k upisování s využitím přednostního práva jediného akcionáře k úpisu akcií. Tato částka bude uvolněna z vládní rozpočtové rezervy a převedena do rozpočtu Ministerstva financí a bude využita na vykrytí akutní platební neschopnosti společnosti OKD, do které se státem vlastněná těžařská firma dostala v důsledku koronavirové krize a dopadů světové pandemie, kvůli které došlo mimo jiné k dramatickému propadu cen uhlí. Firma kvůli tomu nemá dostatek disponibilních zdrojů. Část z těchto peněz zůstane ve společnosti Prisko, která je jediným akcionářem OKD, jako kapitálová rezerva určená pro operativní využití, pokud v budoucnu vyvstane nutnost dalšího převodu prostředků do OKD.

Vláda projednala také návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kterým chce Ministerstvo práce a sociálních věcí vyřešit současnou nedostatečnou kapacitu služeb péče o děti v předškolním věku. Novela zákona ruší institut dětské skupiny a místo něj do zákona vrací pojem „jesle“. Zároveň stanovuje nové podmínky pro provoz těchto jeslí, upravuje horní hranici věku dětí, pro které budou tato zařízení určena, zavádí mimo jiné povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a v zákoně stanovuje standardy kvality péče. Vzniknout má nová profese chůva pro děti v jeslích a budou definovány jeho kvalifikační a hodnotící standardy. Stát také převezme jejich financování. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na návrh ministra zahraničních věcí vláda schválila jmenování JUDr. Rudolfa Jindráka zmocněncem pro konzultace s Ruskou federací vedené podle čl. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 26. srpna 1993. Novému zmocněnci, který pracuje jako ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, je poradcem předsedy vlády a je osobností všeobecně uznávanou nejen v diplomatických kruzích, uložila několik úkolů. Má úzce spolupracovat a koordinovat s ministrem zahraničních věcí přípravu a vedení česko-ruských konzultací a po projednání s ministrem zahraničních věcí informovat o průběhu a výsledcích česko-ruských konzultací vládu.

Kompletní výsledky jednání vlády nalezněte na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-20–cervence-2020-182679/.