Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, posiluje ochranu agenturních zaměstnanců

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, kterou předložilo MPSV. Návrh upravuje především problematiku související s agenturami práce. Zásadní je ochrana samotných zaměstnanců. Díky novele dojde k omezení délky dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli na 3 roky během 5 let. V případě platební neschopnosti zaměstnavatele by nově i agenturním pracovníkům měla být poskytnuta stejná ochrana, jako je tomu v případě kmenových zaměstnanců. Cílem je zejména zabránit nadužívání agenturní práce.
 
„Novela zákona o zaměstnanosti, kterou jsme dnes na vládě schválili, je klíčovým krokem kupředu v ochraně zaměstnanců pracujících prostřednictvím agentur práce. Přicházíme s konkrétními opatřeními, které zajistí, že tato forma zaměstnávání nebude neúměrně nadužívána,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
 
Novela obsahuje opatření k ochraně agenturních zaměstnanců. Zaměřuje se zejména na zakotvení pravidla, aby zaměstnanec agentury nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u jednoho uživatele (firmy, která využívá pracovníky konkrétní agentury) na dobu delší než 3 roky za období 5 let. Nově by také nemělo být možné sjednat pracovněprávní vztah na dobu určitou v délce dočasného přidělení u uživatele.
 
„Chceme tak kromě nadužívání práce prostřednictvím agentur mimo jiné zajistit, aby tito zaměstnanci nebyli v nejistotě ohledně svého postavení a měli jasně definované podmínky pracovního poměru.
V případě platební neschopnosti zaměstnavatele jim také bude poskytnuta stejná ochrana, jako je tomu u kmenových zaměstnanců,“ přiblížil ministr Jurečka.
 
Úprava se také zaměřuje na důvody, které mohou vést k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Je doplněn nový důvod spočívající v opakovaném neposkytnutí součinnosti orgánům inspekce práce při kontrole.
 
„Chci připomenout, že sankce za nelegální zaměstnávání může dostáhnout až deseti milionů korun,“ zdůraznil ministr Jurečka. Novela zároveň rozšiřuje počet subjektů, na které se vztahuje výjimka
z plnění povinností týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o Horskou službu s ohledem na povahu činnosti a strukturu zaměstnanců této organizace.
 
Navrhovaná účinnost novely zákona je 1. ledna 2024.