Vláda schválila podmínky pro vyplácení dotací včelařům i další postup v poskytování humanitární pomoci Ukrajině

Tisková konference po jednání vlády, 22. února 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 22. února 2023.
Čeští včelaři budou moci získat na podporu svého podnikání až 110 milionů korun ročně. O tom, která opatření v sektoru včelařství budou z evropských a státních peněz v novém programovém období Společné zemědělské politiky podpořena, rozhodla nařízením vláda Patra Fialy na jednání ve středu 22. února 2023. Projednala také postup, jakým bude v letošním roce poskytována humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR a Správy státních hmotných rezerv, a zabývala se také rozvojem kvantových technologií v České republice.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, které projednala a schválila vláda, stanovuje podmínky poskytování dotací pro tento sektor tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla poskytovat včelařům finanční podporu z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023–2027. Čeští včelaři si tak budou moci rozdělit zhruba 110 milionů korun ročně, půl na půl z evropských dotací a ze státního rozpočtu, například na školení pro včelaře a výstavnictví, na investice do hmotného majetku či na boj proti včelím nákazám. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Podobně vláda schválila i novelu nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, která rovněž souvisí se zahájením nového programového období Společné zemědělské politiky 2023–2027 a se změnou předpisů Evropské unie a s novelou zákona o zemědělství, která vstoupila v účinnost od 1. ledna a například definuje jednotlivé druhy zemědělské kultury v evidenci půdy tak, aby byly splněny podmínky stanovené evropskými předpisy, nebo rozšiřuje druhy ekologicky významných prvků v jejich evidenci o nový krajinný prvek skalka.

Vláda se zabývala také tím, jak i v letošním roce podpořit Ukrajinu humanitárními dary prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR nebo ze zásob Správy státních hmotných rezerv. Stejně jako v loňském roce ve snaze o maximální zjednodušení administrace této humanitární pomoci dala oběma organizacím předběžný souhlas s udělením výjimky z podmínky nepotřebnosti darovaného materiálu až do souhrnné výše 200 milionů korun za rok. Hasiči budou moci zprostředkovávat i humanitární pomoc věnovanou Ukrajině od soukromých donátorů, kteří sami nejsou schopni zorganizovat dovoz darovaného materiálu na Ukrajinu. Vláda souhlasila s tím, že se darovaný materiál nejprve převede jako dar České republice, konkrétně Ministerstvu vnitra, a hasiči ho pak ukrajinské straně dopraví.

Kabinet schválil rovněž návrh zahájit koordinaci rozvoje kvantových technologií v České republice. Kvantové technologie jsou klíčové k tomu, aby si Evropa i v budoucnu udržela nejen konkurenceschopný průmysl, ale i vojenskou a civilní bezpečnost, Česká republika ale jejich zapojení do strategických odvětví není připravena řešit. Napravit tento stav chce vláda tím, že koordinací rozvoje kvantových technologií pověřila Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který disponuje odbornými a personálními kapacitami v této oblasti a historicky byl aktivně zapojen do aktivit na úrovni Evropské unie. Finanční prostředky na jejich rozvoj chce čerpat z Národního plánu obnovy.

Kabinet odsouhlasil návrh ministra dopravy zrušit v rámci úsporných opatření ke konci roku 2023 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře a převést jeho agendu pod Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Vláda schválila také návrh měnící novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje. Novela z loňského roku, která byla přijata v souvislosti se zrušením regionálních rad regionů soudržnosti, neobstála před Nejvyšším správním soudem, a je proto ji nutné upravit tak, aby soudnímu nálezu vyhověla a odpovídala původnímu záměru zákonodárce.

Výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22-unora-2023-203199/.