Vláda schválila připojení ČR k fiskálnímu paktu a jmenovala vládního zmocněnce pro IT

Před jednáním vlády, 14. února 2018.
Před jednáním vlády, 14. února 2018.

Vláda ve středu 14. února 2018 schválila přistoupení České republiky k tzv. fiskálnímu paktu a jmenovala vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. Předseda vlády Andrej Babiš se také setkal se zástupci protestujících taxikářů.

Vláda na dnešním jednání schválila přistoupení ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii„Přihlásili jsme se k hlavě I a II, kterými se hlásíme k rozpočtové odpovědnosti, ale nepřipojili jsme se k hlavám III a IV, které předpokládají vstup do eurozóny,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Fiskální pakt je mezinárodní smlouva, která byla podepsána 2. března 2012 pětadvaceti členskými státy EU, tedy všemi kromě Velké Británie, ČR a Chorvatska (které tehdy ještě nebylo členskou zemí).

Dnes byl jmenován vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Jeho funkce bude spadat pod Ministerstvo vnitra. Současně vláda zrušila funkci koordinátora digitální agendy ČR, kterým byl Ondřej Malý, ten v současné době působí jako náměstek pro internetizaci České republiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Kabinet uvolnil prostředky z vládní rozpočtové rezervy, které pokryjí zvýšené výdaje na mzdy policistů, kteří zajišťovali bezpečnost a veřejný pořádek při doplňovacích volbách do Senátu a při obou kolech prezidentských voleb. Celkem bude vynaloženo zhruba 20,8 milionů korun.

Na programu měl kabinet premiéra Babiše také Závěrečnou zprávu z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017. Protože náklady na výstavu přesáhly objem uzavřených kontraktů, bylo jednání o tomto bodu přerušeno a ministr průmyslu a obchodu dostal za úkol připravit podrobnější informace o tom, jak proběhl výběr firmy, která účast České republiky na výstavě zajišťovala.

V souvislosti s protesty taxikářů se na okraj jednání vlády premiér Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner sešli s místopředsedkyní Asociace koncesionářů Karolínou Venclovou a zástupci Magistrátu hlavního města Prahy.  Premiér s formou protestu taxikářů nesouhlasí, ale bude usilovat o to, aby se poskytovatelé přepravních služeb chovali v rámci českých zákonů. „Česká republika chce podporovat moderní technologie. Nicméně, stejně jako tyto společnosti respektují zákony ve většině zemí Evropské unie, měly by je respektovat i u nás, a to okamžitě. Cílem není zakazovat moderní technologie a aplikace ve službách přepravy osob. Cílem je, aby stanovená pravidla dodržovali všichni účastníci trhu,“ uvedl po jednání premiér Babiš.