Vláda schválila zvýšení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení

Jednací sál vlády, 4. března 2019.
Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 4. března 2019 schválila navýšení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019, projednala tři poslanecké návrhy a stížnost veřejné ochránkyně práv.

Vláda schválila návrh na změnu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019. V programu Výstavba, který je určen k výstavbě, či přestavbě dostupných bytů, navýšila vláda aktuální rozpočet 350 milionů o dalších 650, tak aby byla k dispozici 1 miliarda korun. Spuštění se plánuje na začátek dubna. O 100 milionů se navyšuje také program Regenerace veřejných prostranství.

Členové kabinetu projednali tři poslanecké návrhy. První z nich se týkal zavedení klouzavého mandátu poslance, kdy by poslanec nemohl být zároveň členem vlády. Pokud by se jím stal, výkon poslaneckého mandátu by se na tuto dobu pozastavil. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko, ale je ochotna spolupracovat s Poslaneckou sněmovnou na zlepšení návrhu tak, aby mohl být klouzavý mandát zaveden.                   

Dalším poslaneckým návrhem byla novela školského zákona, která usiluje o rozšíření cílů vzdělávání o plnění občanských a společenských povinností. Poslední poslanecký návrh se týkal zákona o vysokých školách. Konkrétně využití prostředků určených na vědu, výzkum a inovace na vysokých školách. Dnes mohou školy do dalšího kalendářního roku převést maximálně 5 % prostředků určených na tuto činnost. Poslanci navrhují, aby byl limit zrušen. K oběma návrhům zaujala vláda negativní stanovisko.

Vláda dnes také jmenovala novou tiskovou mluvčí Janu Adamcovou, která má bohaté zkušenosti z práce v médiích a na Úřad vlády přichází z České televize.

Dalším bodem jednání bylo zajištění bezpečnosti na letišti Václava Havla v Praze. Po vyhodnocení efektivity systému došlo ministerstvo k závěru, že k plnému pokrytí tranzitního prostoru stačí 100 místo původně plánovaných 145 kamer. Proto bude 45 kamer umístěno do veřejných prostor letiště na místa s vysokou koncentrací osob, především kolem informačních tabulí, kde se cestující i doprovod na delší dobu zastavují. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Jedním z bodů na jednání vlády byla také stížnost ombudsmanky na Ministerstvo vnitra v souvislosti s procesem udělování státních občanství. Vláda po vyslechnutí dalších názorů, včetně zástupců zpravodajských služeb, podpořila dosavadní postup Ministerstva vnitra.

Členové kabinetu také schválili cestu předsedy vlády do USA a na oslavy vstupu zemí visegrádské skupiny do NATO v Polsku.