Vláda se zabývala pomocí nízkopříjmovým skupinám obyvatel s růstem cen energií, možnost očkovat by měli mít i zubaři a farmaceuti

Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, 13. prosince 2021.
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, 13. prosince 2021.
Lidem, kteří kvůli své finanční situaci mají nárok na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, chce vláda Andreje Babiše v demisi pomoci zvládnout současný i předpokládaný budoucí výrazný nárůst plateb za energie. Na jednání v pondělí 13. prosince 2021 proto kromě navýšení příspěvků na rok 2022 schválila i návrh novely zákona o státní sociální podpoře, kterou chce očekávaný dramatický nárůst nákladů na bydlení v příštím roce a dalších letech zohlednit.

Vláda proto jednak přijala nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nařízení stanovuje nové hodnoty normativních nákladů pro výpočet příspěvku na bydlení, jež vycházejí z vývoje spotřebitelských cen v letošním roce.

Do propočtu normativních nákladů na bydlení byl zohledněn odhad meziročního nárůstu u cen nájemného, plynu, elektřiny, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. U nájemních bytů dojde k navýšení normativních nákladů v rozmezí cca +2,2 % až +2,8 %, což v absolutním vyjádření dělá nárůst o 150 až 444 korun měsíčně, u vlastního či družstevního bydlení se jedná o nárůst o zhruba +2,3 % až +2,4 %, tedy o 120 až 277 korun.

Vládní vyhláška ale podle zákona neumožňuje v předstihu zareagovat na již avizovaný nárůst cen energií v příštím roce. Proto se vláda rozhodla novelizovat zákon o státní sociální podpoře tak, aby výpočet příspěvku na bydlení aktuálně reagoval na navýšení cen energií a zároveň nebyla narušena základní filozofie výpočtu normativních nákladů na bydlení pro rok 2023 a další roky. V novele tedy navrhuje, aby se normativní náklady na bydlení pro rok 2022 a další roky zvýšily kromě valorizace dané nařízení vlády navíc o pevné částky podle typu bydlení a počtu osob. U nájemního bydlení by se tak normativní náklady na bydlení navýšily o částku 796 korun (1 osoba), 1 130 korun (2 osoby), 1 607 korun (3 osoby) a 1 974 korun (4 a více osob), u vlastnického či družstevního bydlení by se zvýšily o částky 832, 1 219, 1 733 respektive 2 147 korun. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda odsouhlasila také ministrem zdravotnictví předložený návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit provádět očkování proti nemoci covid-19 všem poskytovatelům zdravotních služeb. Pokud bude novela schválena, mohli by se do očkování proti nemoci covid-19 zapojit i další zdravotnické profese, například zubní lékaři a farmaceuti. Ti by ale museli projít speciálním školením, a pokud by chtěli očkovat ve svých ordinacích či lékárnách, museli by pro tyto účely vyhradit v rámci svého zdravotnického zařízení vhodné prostory. Vláda si od této novely slibuje další rozšíření dostupnosti očkování a současně i snížení objemu práce pro praktické lékaře, pediatry a lékaře v nemocnicích. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda rozhodla také o prodloužení stávajícího nařízení vlády, které umožňuje výpomoc vojáků Armády ČR se zvládáním epidemie nemoci covid-19 ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a také v očkovacích centrech. Původní mandát daný usnesením vlády měl vypršet 31. prosince, vláda dnes kvůli přetrvávající špatné epidemické situaci rozhodla o jeho prodloužení až do 30. června 2022. Ve zdravotnictví tak bude nadále moci pomáhat až 1 050 příslušníků Armády ČR.

Vláda projednala také třináct poslaneckých, dva senátní a tři krajské návrhy změn v legislativě. Souhlasila například s návrhem novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, kterou předložili poslanci SPD a jež má za cíl zabránit zvýšení platů poslanců a senátorů, respektive představitelů státní moci ideálně od počátku roku 2022 do roku 2025. Naopak nesouhlas členové vlády vyslovili s hned pěti návrhy SPD na novelu zákona o daních z příjmů či s návrhem Zastupitelstva Pardubického kraje na odložení účinnosti nového stavebního zákona o jeden rok.

Ministři změnili také nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Do seznamu těchto nemocí bylo nově doplněno chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet odsouhlasil rovněž několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od zítřka se upřesňuje pravidlo o používání ochrany dýchacích cest při používání lanovek tak, že povinnost používat respirátor se bude týkat jen uzavřených kabin. Rovněž od zítřka se upřesňují pravidla pro PCR testování žáků a zaměstnanců ve školách. Od 20. prosince se změní pravidla dalšího postupu při zjištění pozitivního případu u plošného testování zaměstnanců a OSVČ a od 3. ledna se mění pravidla, jak mají v případě zjištění pozitivního případu testu postupovat školy, jejich zaměstnanci či žáci.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-13-prosince-2021-192921/.