Vláda se zabývala protipovodňovými opatřeními na Bečvě, zrevidovala i zásoby ochranných pomůcek proti šíření nemoci covid-19

Ochránit Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov a další moravská města na řece Bečvě před více než stoletou vodou má pomoci nové vodní dílo Skalička. Jeho konečnou podobu projednala vláda Petra Fialy na jednání ve čtvrtek 14. července 2022. Zabývala se také změnou rozsahu státních hmotných rezerv, které mají sloužit na pomoc v boji proti šíření nemoci covid-19 a projednala i čtyři legislativní návrhy připravené poslanci.

Nové vodní dílo na řece Bečvě, jehož finální podobu projednala vláda Petra Fialy, má ochránit zhruba 100 000 obyvatel moravských měst před více než stoletou vodou. Bečva patří mezi často rozvodňované toky, katastrofální následky měla například povodeň v roce 1997 a vážné škody způsobila i povodeň v roce 2010. Současnou úroveň ochrany před zhruba padesátiletou vodou má v budoucnu navýšit výstavba vodního díla Skalička u Teplic nad Bečvou, které by mělo tuto ochranu zvýšit až na více než stoletou vodu.

Vláda na návrh Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství z pěti možností podoby vodního díla Skalička odsouhlasila variantu výstavby boční suché nádrže s manipulovatelným objektem, které odborníci vyhodnotili jako nejvhodnější řešení z hlediska povodňové ochrany, veřejného zájmu na ochraně přírody a ochraně vod, z hlediska minimalizace hydrogeologických rizik a také z hlediska ochrany minerálních pramenů v nedalekých lázních Teplice nad Bečvou. Zároveň kabinet schválil i související mimořádnou aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky, aby byla navazující územně plánovací dokumentace v souladu se zvolenou variantou budovaného vodního díla.

Vláda se zabývala také stavem státních zásob osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, které jsou určeny na ochranu proti šíření nemoci covid-19. Na základě aktuálních požadavků ústředních orgánů státní správy i současné situace na trhu s tímto zdravotnickým materiálem rozhodla, že ve státních hmotných rezervách stačí mít zásoby v rozsahu jednoměsíčních požadavků jednotlivých ústředních správních úřadů. Upraven byl také způsob obměny těchto komodit ve státních zásobách, přičemž schválenými změnami dosáhne stát úspor ve výši zhruba 200 milionů korun.

Kabinet řešil také čtyři poslanecké návrhy změn legislativy. K návrhu na novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která má zavést účinnou regulaci prodeje a podávání nikotinových sáčků ve vztahu k osobám mladším 18 let věku, zaujala vláda neutrální stanovisko. S návrhy na další změnu téhož zákona a na vydání zákona o zástupcích státu v obchodních korporacích a na vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem ministři a ministryně nesouhlasili.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14–cervence-2022-197983/.