Vláda se zabývala situací v energetice, připravila i kroky na pomoc firmám a podnikatelům

Tisková konference po jednání vlády, 31. srpna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 31. srpna 2022.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí s platností od 5. září v České republice stav předcházení nouze v teplárenství, aby umožnilo teplárnám částečně řešit vysoké ceny zemního plynu. Firmám a podnikatelům vláda také pomůže s krytím úvěrů v bankách a podporou exportu a připravuje i zásadní snížení administrativní zátěže. Kabinet Petra Fialy se na těchto krocích shodl na jednání ve středu 31. srpna 2022.

Vyhlášení stavu předcházení nouze v teplárenství umožní teplárnám topit i za využití jiných paliv, než je zemní plyn, aniž by čelily sankcím, nebo zdlouhavým povolovacím procesům.

„Toto opatření má podstatný význam pro naše úspory plynu, kterého není v Evropě kvůli ruské politice nazbyt, a zásadní také pro teplárny, které už se nyní mohou začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem s jistotou, že ho v zimě využijí. Tato paliva sice nesplňují aktuální emisní standardy, ale dostatek plynu a elektřiny je nyní zásadní prioritou, na kterou v této kritické situaci musíme všichni myslet,“ konstatoval po jednání vlády premiér Petr Fiala. Více o vyhlášení stavu předcházení nouze v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Předseda vlády připomněl dosavadní kroky, které vláda na pomoc s vysokými cenami energií udělala, a to jak na národní úrovni, tak i na úrovni Evropské unie v rámci českého předsednictví. „Včera ceny elektřiny na trhu klesly zhruba o čtyřicet procent a to ukazuje, že tlak na celoevropské řešení je úspěšný, protože už samotné svolání Rady pro energetiku a debata o tom, jak společného řešení docílit, vedly k tomu, že ceny elektrické energie významně klesly. Je to dobrá zpráva pro spotřebitele a je to samozřejmě i motivace pro nás, abychom pokračovali v přesvědčování dalších států Evropské unie tak, abychom co nejdříve našli společné řešení. A mohu říci, že ke společnému řešení se v posledních dnech a hodinách přiklání stále více zemí,“ uvedl premiér Fiala.

Vláda připravuje i další národní kroky, pokud by se celoevropské řešení nenašlo. „Pro veřejné instituce pracujeme také na nějaké formě tzv. státního obchodníka s energiemi, abychom zajistili dostatek energií pro kritickou infrastrukturu a veřejné instituce,“ podotkl předseda vlády. Vláda také na jednání zřídila novou pozici vládního zmocněnce pro posílení odolnosti a modernizaci ekonomiky a do této funkce jmenovala bývalého ředitele agentury CzechInvest Tomáše Hrudu. Prvním úkolem nového zmocněnce bude připravit vládě podklady pro rozhodnutí o případném využití půjčky na modernizaci domácí energetiky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost a bude koordinovat čerpání peněz z evropských zdrojů.

„Chtěl bych v této souvislosti varovat občany před tím, aby nepodléhali zdánlivě jednoduchým řešením, která přinášejí do veřejného prostoru populisté z jedné či z druhé strany, kteří mají jeden zájem, jak jsme to viděli v minulosti, a to je větší připoutávání České republiky k Rusku,“ prohlásil premiér Fiala. „Vláda pracuje velmi intenzivně jak na evropském, tak i na národním řešení a obě tato řešení by se měla doplňovat. Žádné rychlé a jednoduché recepty bohužel v této oblasti nefungují, a naopak by přinesly zásadní hrozby pro Českou republiku, pro naše občany, podnikatele i firmy,“ dodal.

Vláda připravil i další formy pomoci firmám a podnikatelům. Schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, které mají umožnit ještě větší podporu likvidity firem postižených dopady ruské agrese na Ukrajinu formou dotovaných státních záruk na investiční úvěry nebo na úvěry na pracovní kapitál prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Novela má zajistit, aby záruky za úvěry za podmínek, které platily kvůli pandemii nemoci covid-19, mohly být použity i za jiných mimořádných událostí rozhodnutím vlády. Kabinet současně navrhl, aby byl stávající koncept státní podpory vývozní transakce doplněn o koncept podpory vývozně orientovaných podnikatelských subjektů při jejich aktivitách vedoucích ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti, na čemž se bude podílet i Česká exportní banka.

Firmám a podnikatelům má pomoci také připravený antibyrokratický balíček. Vychází ze závazku vlády v programovém prohlášení a jeho cílem je identifikovat a odstranit zbytné zákony, povinnosti nebo další byrokratické úkony, které znesnadňují podnikatelům život. Ministr pro legislativu v první fázi identifikoval dvacet takových zbytných nařízení. Kolegům ve vládě proto navrhl mimo jiné zjednodušení daňových odpisů, umožnění vedení účetnictví v cizí měně či zrušení povinnosti pro zaměstnavatele sestavovat písemný rozvrh dovolených svých zaměstnanců. Dotčení ministři mají za úkol do 31. prosince informovat vládu, jak navržená opatření zrealizovali. Více v tiskové zprávě na https://www.vlada.cz/cz/michal_salomoun/ulevime-podnikatelum-zivnostnikum-i-obcanum-vlada-podporila-antibyrokraticky-balicek-198687/.

Vláda také rozhodla o zvýšení platů zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno od 1. ledna 2022. Těmto zaměstnancům, což jsou například nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře, pracovníci v sociálních službách či zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků a státních úřadů a institucí, se od 1. září zvýší základní platové tarify o deset procent. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda navrhuje rovněž zvýšit pomoc hendikepovaným a rozšířit podmínky pro uznání dalších dávek státní sociální podpory. Do Parlamentu pošle novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a několika souvisejících zákonů, například zákona o státní sociální podpoře nebo zákona o nemocenském pojištění, kterou mimo jiné navrhuje zvýšení příspěvku na mobilitu ze 450 korun na 900 korun měsíčně a zvýšení maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací a šikmé zvedací plošiny ze 400 000 na 500 000 korun, vyplacení pohřebného ve výši 5 000 korun také v případě pohřbu plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů, či zavedení nároku otce na dávku otcovské poporodní péče i v mimořádných případech, kdy se dítě narodí mrtvé nebo zemře krátce po porodu v období 6 týdnů ode dne narození. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet chce řešit také závažnou situaci v lékařské posudkové službě. V návrhu novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který dnes schválil, zavádí novou pozici odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, jenž by měl úzce spolupracovat s posudkovým lékařem a převzít část jeho povinností.

Vláda rovněž vzala na vědomí rozhodnutí ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka rezignovat s okamžitou platností na svou funkci, a proto ho k 31. srpnu 2022 z funkce odvolala. Nástupce vzejde z následného výběrového řízení.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-31-srpna-2022-198689/.