Vláda souhlasila s návrhem rozpočtu Státního fondu podpory investic i se dvěma vlnami plošného testování ve školách

Předseda vlády Andrej Babiš během jednání vlády, 12. listopadu 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš během jednání vlády, 12. listopadu 2021.
Vláda Andreje Babiše v demisi odsouhlasila na schůzi v pátek 12. listopadu 2021 návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023–2024. Odsouhlasila i změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou budou školám a školským zařízením v celé ČR nařízeny dvě vlny plošného testování žáků.

Státní fond podpory investic by měl v příštím roce získat 3,03 miliardy korun, z toho 1,149 miliardy tvoří dotace ze státního rozpočtu, 800 milionů korun půjde z Národního plánu obnovy a 300 milionů z IROP. Výdaje jsou naplánovány na 4,449 miliardy korun. Fond bude i nadále poskytovat podpory formou nízkoúročených úvěrů a dotace například na výstavbu sociálního bydlení, opravy objektů bydlení v případě poškození bytového fondu živelní pohromou či na revitalizaci území a regeneraci veřejných prostranství. Návrh teď musí schválit Poslanecká sněmovna.

Vláda schválila také několik změn v legislativě. Do Poslanecké sněmovny pošle znovu návrhy novel zákonů o ekologickém zemědělství a o správních poplatcích a návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu, které už jednou projednala a schválila, ale předchozí Poslanecká sněmovna je nestihla ve volebním období projednat. Novelizovala také dvě nařízení vlády, a to o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Kabinet projednal i jeden návrh na změnu mimořádných protiepidemických opatření. Ministerstvo zdravotnictví nařídí provést ve dvou vlnách, 22. a 29. listopadu, preventivní antigenní testování ve školách a školských zařízeních v celé ČR zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Kompletní výsledky jednání vlády 12. listopadu naleznete na https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-12-listopadu-2021-191899/.