Vláda souhlasila se zpřísněním protiepidemických opatření kvůli šíření nakažlivější delta mutace koronaviru

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 1. července 2021.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 1. července 2021.
Od 9. července přestane v České republice platit uznávání bezinfekčnosti po první dávce vakcíny s dvoudávkovým schématem. Zpřísní se i pravidla pro příjezd do České republiky. S úpravami mimořádných opatření vyslovila ve čtvrtek 1. července 2021 souhlas vláda Andreje Babiše. Projednala i další formy pomoci lidem a firmám postiženým živelní katastrofou na jižní Moravě a v Ústeckém kraji.

Od pátku 9. července se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19. Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které odsouhlasila vláda, se totiž k tomuto datu přestane uznávat první dávka jako dostatečná k zajištění bezinfekčnosti. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru SARS-CoV-2, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent.

Nově se za bezinfekčního ve všech případech, kdy se bezinfekčnost na základě přijatých protiepidemických opatření vyžaduje, bude považovat člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace. Toto pravidlo se použije i pro případné nařízení karantény a izolace ze strany hygienické stanice.

V souvislosti s šířením delta mutace ve světě se od 9. července zpřísní i pravidla pro vstup do České republiky, a to i pro země zařazené na seznam zemí s nízkým rizikem. Cestující z těchto zemí budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou čtrnáct dnů po dokončeném očkování, budou se muset prokázat také negativním RT-PCR testem. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.

Zároveň u neočkovaných osob bude při návratu ze zahraničí nově platit, že bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. V případě návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem sice bude možné do doby prokázání se negativním testem do zaměstnání docházet, tito zaměstnanci ale budou mít povinnost na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2.

Česká republika také upraví seznam zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Nově na něj od 5. července přibude Tunisko. O zařazení Velké Briitánie od 12. července rozhodne vývoj tamní epidemické situace v následujících dnech. Ministerstvo zdravotnictví zároveň upravilo původní zákaz cestování do těchto zemí na důrazné doporučení do nich necestovat.

Vláda se zabývala také aktuální situací v regionech, které před týdnem zpustošilo silné tornádo a bouře. Vláda schválila nařízení o použití vojáků Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem, kterým může být na žádost hejtmanů Jihomoravského a Ústeckého kraje zapojeno do likvidace následků živelní pohromy až tisíc příslušníků Armády ČR.

Vláda se seznámila také s návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí na vyhlášení cíleného programu podpory zaměstnanosti Tornádo. Zaměstnavatelé v postižených regionech na jižní Moravě a na Lounsku, kteří se ocitli v situaci, že jim kvůli škodám na provozovnách a jejich zařízení vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele, nebo tato překážka vznikla na straně zaměstnance kvůli nutnosti likvidovat následky pohromy na vlastním majetku či pomáhá s likvidací škod ve veřejném zájmu, dostanou od státu uhrazeny všechny uznatelné mzdové náklady za tyto případy v období od 25. června do 31. července.

Výsledky mimořádného jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1–cervence-2021-189550/.