Vláda zachovala zvýhodnění pro zemní plyn v dopravě

Svaz průmyslu vítá, že vláda dnes schválila materiál s názvem Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Jeho klíčová součást zachovává zvýhodněnou sazbu spotřební daně pro užití zemního plynu v dopravě i po roce 2020. Spolu s dalšími ekologickými opatřeními tak pomůže ještě více snížit emise v dopravě. Svaz průmyslu a dopravy ČR tento dokument dlouhodobě podporuje.
 
Z technického, environmentálního i ekonomického hlediska je zachování podpory zemního plynu v dopravě nezbytné. Svaz průmyslu a dopravy ČR toto opakovaně komunikoval k odborné veřejnosti i vládním představitelům. Vítá proto, že vláda tyto argumenty vyslyšela. Memorandum mělo být dle původního harmonogramu být schváleno už do konce roku 2016.
 
„Zvýhodnění zemního plynu v dopravě podporujeme. Pomůže zajistit stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí na následujících sedm let. Užitek přinese i zákazníkům, coby uživatelům dopravních prostředků. Sníženou spotřební daň pro CNG v nedávné době zachovalo i Německo,“komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Soukromí investoři v České republice v souladu se záměry vlády již investují do rozvoje plnících stanic na zemní plyn a budují jejich infrastrukturu.
 
„Jsme přesvědčeni, že v kombinaci s dalšími ekologickými opatřeními, jako je například podpora elektromobility nebo jiných alternativních paliv, se jedná o sociálně a ekonomicky přijatelný způsob, jak nadále snižovat emise v dopravě,“ doplňuje Čížek. Spalováním zemního plynu vzniká v porovnání s konvenčními palivy výrazně méně znečišťujících látek. Další rozvoj alternativních paliv, včetně zemního plynu, je v souladu se střednědobou strategickou vizí ČR a napomůže udržet hospodářský růst ohleduplně vůči životnímu prostředí.
 
Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy