Vlády České a Slovenské republiky jednaly o spolupráci v evropských otázkách či modernizaci ozbrojených sil

Společný pracovní oběd členů české a slovenské vlády zahájil český premiér Andrej Babiš, 11. listopadu 2019.
Společný pracovní oběd členů české a slovenské vlády zahájil český premiér Andrej Babiš, 11. listopadu 2019.
Ve Valticích se v pondělí 11. listopadu 2019 uskutečnilo již sedmé společné zasedání vlád České a Slovenské republiky. Kabinety v čele s premiéry Andrejem Babišem a Peterem Pellegrinim jednaly o vzájemných vztazích, spolupráci v oblasti modernizace ozbrojených sil či aktuálních evropských otázkách. Výsledky společného jednání shrnuly ve společném prohlášení.

Andrej Babiš i Peter Pellegrini ve společném prohlášení vyzdvihli význam a odkaz 30. výročí obnovení parlamentní demokracie v Československu. Obě země si tento týden společně připomenou výročí, a to jak v Praze, tak v Bratislavě. Zároveň oceňují nadstandardní vztahy obou zemí. Premiér Babiš také ocenil plánované otevření Českého domu v Bratislavě. K tomu dojde v sobotu 16. listopadu. „Bylo to naše sedmé setkání a bylo moc krátké,“ zalitoval premiér Babiš.

Předsedové vlád během společného jednání hovořili například o kooperaci v oblasti modernizace ozbrojených sil. Česká republika si proto v rámci předsednictví V4 stanovila jako jeden z cílů realizaci společného akvizičního projektu. Tím má být společný nákup munice. Andrej Babiš ocenil podporu ze strany Slovenska. Obě země se zároveň zavázaly ke spolupráci v rámci boje proti hybridním hrozbám a plánují pokračovat ve sdílení zkušeností.

Je zde vícero témat, která nás zajímají, která bychom mohli navzájem okopírovat a zavést u nás. Vyzvali jsme ministry, aby se tématům věnovali na bilaterální úrovni. Důležitá je spolupráce v obranné problematice. Snažili jsme se toto řešit v rámci V4, ale bude nejlepší začít mezi Českou a Slovenskou republikou, abychom vyhodnotili vzájemné nákupy, vzájemné investice, synergie atd. V tomto směru bylo jednání velice konkrétní,“ zhodnotil český premiér jednání vlád.

Předsedové vlád se bavili také o aktuálních evropských otázkách. Například se jednalo o klimatickou politiku. Obě země považují za naprosto zásadní plnění Pařížské dohody. Zároveň se shodli na tom, že je důležité, aby přechod ke klimatické neutralitě neměl negativní dopady na životní úroveň občanů. Řešila se též jaderná energetika. Dalším tématem byly zahraniční vztahy EU a situace v Sýrii. Premiéři se shodli, že je důležité podpořit pozici Evropské unie odsuzující tureckou intervenci. Předsedové vlád zároveň považují za nutnost aktivní zapojení Evropské unie do hledání trvalého politického řešení v Sýrii. Mezi další témata patřila také problematika migrace. V4 by měla v debatě o evropské azylové a migrační politice zastávat jednotný postoj.

Naprosto jasno máme o naší aktivní účasti v Evropské unii. Jasně deklarujeme, že je EU úspěšný projekt, jsme proevropští, aktivní a jednotní v rámci Evropy a Evropské rady. Máme jasné představy. Chceme si vyměňovat názory. V4 má jasné názory a jsme připraveni aktivně řešit problémy Evropy a pomáhat nové Evropské komisi,“ uvedl Andrej Babiš.

Premiéři se věnovali i víceletému finančnímu rámci a problematice koheze. Mají společný názor na celkový objem rozpočtu či prosazování flexibilních implementačních pravidel pro tradiční politiky. Premiéři považují za jednu z priorit aktivní a otevřenou obchodní politiku. Obě země zároveň podporují konstruktivní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Jednoznačně budeme trvat na kohezi. Není možné akceptovat snížení. Koheze je soudržnost. Jde o to, aby se chudší regiony vyrovnaly bohatším, jsou to investice. Je důležité, aby nová Evropská komise nastavila nová pravidla komunikace s cílem řešit problémy Evropy,“ řekl předseda vlády.

Stejně jako předsedové vlád ve Valticích jednali i ministři české a slovenské vlády. Diskutovali zejména o přeshraniční spolupráci v nejrůznějších oblastech. Mezi témata patřila i dostupnost zdravotnických služeb, intenzivní policejní spolupráce či kooperace při obnově a záchraně kulturních památek. Ministři jednali také o zemědělství a životním prostředí. Obě vlády vidí potenciál ve spolupráci v rámci rozvoje vysokorychlostního železničního spojení v regionu střední Evropy či v oblasti oběhového hospodářství. Pozitivně obě země hodnotí součinnost v kultuře a zefektivňování správy daní obou států.