VOKOUN: „Podle mých zkušeností a ohlasů členské základny jsme k porušení sociálního smíru hodně blízko.“

Větší vstřícnost vůči Českým drahám očekával I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun od zástupců Jihomoravského kraje na pátečním (25. 10. 2019) jednání na GŘ ČD, zvlášť když je na stole smlouva na poměrně krátkou dobu. „A to na některých zástupcích kraje bylo patrné, že by je (režijky) nejraději neuznali vůbec,“ říká. „Ale vyčkejme, jak dopadne finální podoba dohody. Čekáme rovněž na konečný postoj vedení Českých drah.“ I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna jsme se zeptali na jeho pocity z pátečního jednání zástupců Českých drah s představiteli Jihomoravského kraje.

Ať to čtu zepředu dozadu, nebo zleva doprava, považuji výši kompenzaci, kterou Jihomoravský kraj od Českých drah požaduje za jednoho držitele „režijky“, za nehoráznost – už jen proto, že České dráhy se do soutěže přihlásily jako jediný dopravce a kraj jej na oplátku za to „potrestá“. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když vyslovím domněnku, že železničáři budou držet basu a nenechají se „ukojit“ nižší kompenzací pro zaměstnance Českých drah v Jihomoravském kraji a jejich rodinné příslušníky.
Přiznám se, že se vůbec nedivím tomuto pohledu na výsledek dosavadních jednání. Domnívali jsme se, že zástupci jihomoravského kraje více ocení vstřícnost Českých drah k zajištění své dopravní obslužnosti v situaci, kdy nabízená smlouva je na poměrně krátkou dobu a obsahuje velmi těžce splnitelné závazky. Dobrý pocit jsme neměli ani v tom, jak se smluvní partneři stavěli k počtu prodejních míst (pokladen) ČD a k uznávání celostátního tarifu TR10. Zde se po poměrně dlouhé debatě patrně podařilo najít shodu, ale vyčkejme, jak dopadne finální podoba dohody.

U režijních výhod bylo od počátku zřejmé, že o podobě jejich uznání panují značně rozdílné názory. Na některých zástupcích kraje bylo patrno, že by je nejraději neuznali vůbec. Po delší debatě a jedné přestávce nakonec zopakovali nabídku zlevněné průkazky pro zaměstnance ČD pracující v Jihomoravském kraji a jejich rodinné příslušníky. Dále sdělili, že režijní průkazy sice uznají, ale za ostatní držitele jízdních výhod požadují od ČD kompenzaci ve výši 1500 Kč za každou prolongaci. Upozornili jsme je, že výše kompenzace je značně přemrštěná s ohledem na reálné využívání ze strany držitelů jízdních výhod. České dráhy nabízely paušální kompenzaci, která je dle našeho názoru rozumným průmětem rozsahu železniční dopravy v Jihomoravském kraji a reálného využití. Bohužel tato nabídka nebyla v době jednání akceptována. Připadalo mi, jako kdybychom si chtěli koupit pár jablek na chuť, ale zaplatit bychom měli za celý sad.

Takže, znovu zopakuji, pro nás je výše požadované kompenzace naprosto nepřiměřená a zásadně s ní nesouhlasíme. Doufám, že dojde ke změně. Čekáme rovněž na konečný postoj vedení Českých drah.

Mimochodem, jaký osobní pocit máte z jednání se zástupci Jihomoravského kraje?
Jednání probíhalo poměrně korektně. Trochu mě zaskočil postoj zástupců Jihomoravského kraje k problematice uznávání tarifu TR10. Chvílemi to vypadalo, že hrozící chaos a vlna nevole u cestujících – v důsledku jeho neuznání ve vlacích Jihomoravského kraje a problémech s elektronickým odbavením – je pouze záležitostí Českých drah a okolních krajů, než důsledek původního záměru zastupitelů Jihomoravského kraje. Důležitý je však výsledek a toho snad bylo dosaženo. Bohužel u „režijek“ jsme společný názor nenalezli.

Sečteno a podtrženo: Jak to vidíte? Jaký je váš názor na věc? Co bude dál? Půjdeme do stávky?
Pořád je určitý prostor k jednání, ale podle mých zkušeností, dosavadních názorů kolegů a ohlasů členské základny jsme k porušení sociálního smíru hodně blízko. Je logické, že případné protestní akce by byly směřovány vůči tomu, kdo je dle našeho názoru vyvolal. Situací se budou zabývat členové Ústředí OSŽ na mimořádně svolaném zasedání. Celou situaci samozřejmě probereme i se zástupci ostatních odborových centrál na železnici tak, abychom postupovali ve shodě. A v neposlední řadě budeme jednat se zástupci dotčených stran.