Vyhlašovat stav legislativní nouze ke snížení valorizace penzí je výsměchem českým občanům

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vydal stanovisko k postupu Vlády ČR ke změně podmínek valorizace důchodů. Snížení valorizace má být projednáno a prosazeno ve stavu tzv. legislativní nouze. Odbory tento záměr i zvolený postup odsuzují:

Jde o zneužití tohoto nástroje (pozn. legislativní nouze), ke kterému se v souvislosti s penzemi doposud žádná vláda ČR neuchýlila. 

Je výsledkem nepromyšlené improvizace ve veřejných financích, kdy vláda si svými zásahy v daňové oblasti snížila i ty příjmy státního rozpočtu, které se přímo dotýkají důchodového pojištění. 

Proto ji chybí peníze na zákonnou červnovou valorizaci penzí, která by prý způsobila značnou hospodářskou škodu. Svůj krok vláda oficiálně ospravedlňuje záměrem snížit schodek státního rozpočtu, ve kterém se s touto valorizací nepočítá. To je naprosto nepochopitelné, protože v době, kdy byl státní rozpočet schvalován, bylo zřejmé, že inflace v ČR bude stále dramaticky vysoká.

Předsednictvo ČMOS pracovníků školství, které se tímto problémem zabývalo, považuje za naprosto nepřijatelné, aby se při projednání tak závažné změny zákona obcházel sociální dialog a standardní legislativní proces. Je s podivem, že ani Legislativní rada vlády se nemohla vyjádřit k posouzení ústavnosti.  

Školské odbory důrazně své členy upozorňují:

Jakkoliv si veřejnost myslí, že tato navrhovaná změna se má týkat pouze červnové valorizace, je zřejmé, že s ohledem na schválený rozpočet bude takto vláda postupovat, pokud opět dojde k naplnění podmínek mimořádné valorizace.

Málokdo si rovněž uvědomuje, že nejde jen o změnu valorizace, ale nepřímo i o změnu výpočtu důchodu, kdy zásluhovost vyšších důchodů se snižuje, a to v rozporu se zákonem.

Problém se rozhodně netýká jen generace stávajících důchodců, ale zásahy do výpočtu a valorizace nepříznivě ovlivní konstrukci budoucích penzí, jak už avizuje ministerstvo práce.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství