Vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi společnosti DIAMO a OS PHGN

Letošní vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi společnosti DIAMO s.p. a odborovým svazem PHGN se konalo tento týden v Luhačovicích ve svazovém hotelu Harmonie I.  

Obě strany konstatovaly, že dohoda v obou částech a to jak BOZP tak v části legislativy byla plněna bez výhrad. Součástí Dohody je i ocenění dvou zaměstnanců DIAMO s.p. za vynikající výsledky v oblasti BOZP. Za hodnocené období roku 2021 – 2022 byli ve spolupráci vedení DIAMA a příslušných odborových organizací ocenění: Ing. Marek Přibyla, vedoucí provozu DBS a VLH Útlum ČSA o.z. DARKOV a Ing. Bohuslav Musálek, vedoucí střediska Důl – závodní dolu o.z. ODRA.

V době kdy Dohoda o spolupráci vznikala se odborový svaz a společnost DIAMO dohodly, že je důležité nejen o bezpečnosti hovořit, ale je nutné dát konkrétním lidem, kteří se na bezpečnosti denně podílejí najevo, že si jak svaz tak společnost jejich práce váží.

V rámci jednání byl čas prodiskutovat i současnou situaci v energetice a hornictví. Vedení DIAMA seznámilo zástupce svazu s aktuální činnosti na jednotlivých závodech, jak probíhají práce na útlumovaných bývalých lokalitách OKD, a s jakými potížemi se musí společnost vypořádat. Vedení svazu informovalo o chystané demonstraci ČMKOS na Václavském náměstí 8.10.2022 a postoji svazu k jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro další roky.

Na závěr se obě strany ujistily, že Dohoda o spolupráci splňuje oboustranné očekávání a rozhodně chtějí v nastavené spolupráci pokračovat i v dalších letech.

  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu