Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54 a č. 137 od 15. února 2021

Usnesením vlády č. 125 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 15. února 2021 do 28. února 2021.

Současně bylo vydáno usnesení vlády č. 137, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 71/2021 Sb., které opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Pro komplexnost uvádíme další dotčená krizová opatření.

Usnesení vlády č. 1049 (publikované pod č. 418/2020 Sb.) stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to s účinností od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu.

Na základě usnesení vlády č. 1291 (publikovaného pod č. 512/2020 Sb.) došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 – čestná prohlášení, na která bylo možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení okruhu těchto osob podle bodu I. odst. 1, 2 usnesení vlády, bylo možné použít nejdéle do 31. prosince 2020 do 23.59 hodin. Od 1. do 18. ledna 2021 tedy nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení.

Usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) opětovně stanovilo od 19. ledna 2021 možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR od 15. února 2021 na dobu 14 dnů, tj. do 28. února 2021 se pro účely pracovnělékařských prohlídek a vydávání zdravotního průkazu považuje za pokračování nouzového stavu, ukončeného dne 14. února 2021.

Předpokládané ukončení nouzového stavu je tedy dne 28. února 2021. V této souvislosti (v případě vyhlášení ukončení nouzového stavu) ode dne 1. března 2021 se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP), jak uvádí níže přiložená tabulka. Ministerstvo zdravotnictví tímto doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb a zaměstnavatelům, aby respektovali možnost zahájení plynutí výše uvedených lhůt již od 1. března 2021.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, že po ukončení nouzového stavu budou obnoveny pracovnělékařské služby a pracovnělékařské prohlídky budou probíhat v obvyklém režimu (tzn. jako před vyhlášením nouzového stavu). Pracovnělékařské prohlídky velmi významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, a proto je zapotřebí jim věnovat náležitou pozornost.     

Bližší informace ke lhůtám pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP) v souvislosti se skončeným nouzovým stavem (NS) jsou znázorněny v tabulce níže.

 
  • Zdroj: MZ