Vyjednávání o platech

Tisková zpráva: Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022

Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující zaměstnance ve veřejných službách a správě projednaly na svém dnešním mimořádném jednání postoj vlády k udržení kupní síly veřejných zaměstnanců a bezpečnostních sborů a konstatují:

  • Na jednání 25. května 2022 premiér Petr Fiala přislíbil, že bude na příštím jednání předložen návrh projednaný vládou. To se však nestalo a zdá se, že vláda spíše hraje o čas, než aby hledala řešení a rychlou dohodu.
  • Odborové svazy ve veřejných službách a správě nejsou spokojeny s dosavadním přístupem vlády formulovaným ministry, kteří se zúčastnili jednání dne 7. června 2022.
  • Je však zarážející, že nebyl i přes požadavek odborů dne 25. května 2022 předložen návrh týkající se i bezpečnostních sborů.
  • Nepovažujeme postoj členů vlády za odpovídající vážnosti situace.
  • Obáváme se, že pokud vláda svůj postoj nezmění, hrozí protesty a porušení sociálního smíru.
  • Z těchto důvodů se odborové svazy ve veřejných službách a správě shodly, že adekvátní reakcí je vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech.

Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarují, že jsou připraveny se dohodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

Za odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující zaměstnance ve veřejných službách a správě

Bc. Pavel Bednář

předseda OS SOO a mluvčí OS RoPo