Vyplácení doplatků krizového ošetřovného

Parlament ČR schválil ve středu 21. 4. 2021 novelu zákona č. 438/2020 Sb., podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. To bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dosud to bylo 70 %) a doplatí se bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021.

Aby bylo možné poskytovat ošetřovné v nové výši, je samozřejmě nezbytné, aby schválená novela byla publikována ve Sbírce zákonů ČR.

Česká správa sociálního zabezpečení vnímá situaci rodičů a důvody navýšení ošetřovného a je připravena učinit vše pro to, aby bylo zpracování doplatků realizováno v co nejkratším termínu. Za předpokladu, že bude novela publikována ve Sbírce zákonů ČR ještě tento týden, učiní Česká správa sociálního zabezpečení vše proto, aby zpracování doplatků bylo realizováno během příštího týdne, i když právní úprava stanoví pro zpracování doplatků delší termín, a to konec druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží (tedy ošetřovné za měsíc březen má být dopláceno v termínu do konce května 2021). Doplatky budou vyplaceny stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno. Doplatky by rodiče měli tedy obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty. Při bezhotovostní výplatě je převod prostředků rychlejší, při výplatě v hotovosti složenkou je termín odvislý od doručení složenky ze strany České pošty, s. p. konkrétnímu příjemci.

V souvislosti s nárůstem počtu zpracovávaných dávek je zátěž okresních správ sociálního zabezpečení značná, jak je patrné ze statistik, které uveřejňuje na svých stránkách pravidelně MPSV. Zpracování doplatků ošetřovného však aktuálně bude věnováno maximální úsilí a bude upřednostněno před jinými, méně prioritními, nedávkovými agendami, tedy nikoli na úkor zpracování běžných výplat dávek nemocenského pojištění.

Závěrem také pro úplnost upozorňujeme pojištěnce, že doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400 Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení