Výroční zpráva Evropské komise o růstu 2019 je optimistická

Evropská komise zveřejnila 21. 11. svoji Výroční zprávu o růstu 2019 – KOM (2018) 770 Za silnější Evropu čelící globální nejistotě, která zahajuje v pořadí již devátý Evropský semestr. V příloze ke sdělení jsou uvedeny i úspěchy EU za uplynulé období. Od roku 2014 bylo vytvořeno 12,4 milionu pracovních míst, investice se zvýšily o 6 % (více než 500 miliard Euro), míra nezaměstnanosti klesla z 10 % na 6,8 %, veřejné zadlužení kleslo o 7,1% HDP, průmyslová výroba se zvýšila o 9,2 %, digitální propojenost dosáhla 42 %.

Výroční zpráva o růstu je pozitivní. Kapitola hospodářské a finanční krize se pomalu uzavírá a evropská ekonomika vstupuje do šestého roku nepřerušeného hospodářského růstu. Tento solidní ekonomický růst byl doprovázen oživením investic, silnější spotřebitelskou poptávkou, zlepšením veřejných financí a pokračující tvorbou pracovních míst, samozřejmě existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Také mikroekonomická výkonnost se zlepšila za poslední období, propast v produktivitě vůči USA se stabilizovala a průmyslová výroba vzrostla.

Pokrok v zajištění zdravých fiskálních politik a strukturálních reformách b yl zásadní pro snížení úrovně zadlužení a tvorbu více a lepších pracovních míst. V rámci Evropského semestru strukturální reformy podpořily inklusivní růst a zaměstnanost. A dosažené výsledky přispěly také k zlepšení fungování trhu práce a posílení sociální dimenze. Celková nezaměstnanost klesla na 6,8%. Nezaměstnanost mladých a dlouhodobá nezaměstnanost se také snížily, i když zůstávají v některých členských státech stále vysoké. Pozornost se zaměří na rozvoj dovedností v souvislosti s digitalizací ekonomiky.

Obavy Komise budí nyní zejména regionální a teritoriální disparity. EU byla vždy nástrojem konvergence v Evropě mezi členskými státy, nyní ale dochází k disparitám mezi regiony uvnitř jednotlivých členských států. Tato propast se ještě prohloubila od roku 2010. Znepokojivá je i propast v investicích do výzkumu, vývoje a inovací, včetně digitální infrastruktury. Komise zdůrazňuje, že investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností jsou zásadní z hlediska růstu produktivity v kontextu rychlých změn a digitalizace.

Investice a investiční priority členských států budou nyní novou charakteristikou Evropského semestru 2019. Komise intenzivně komunikuje s jednotlivými členskými státy, tak aby se v únorových národních zprávách poprvé objevily přílohy obsahující tuto investiční připravenost.

Celá zpráva ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová

 
Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise