Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2022

Aktuální nejistoty, jako je vysoká míra inflace, ceny energie, ale také nepříliš příznivý vývoj ekonomiky v eurozóně, se podepisují na poklesu poptávky. Výhled zakázek pro první polovinu letošního roku je negativní, firmy jsou ale odhodlány s nepříznivou situací bojovat a navzdory mnohým překážkám se daří pesimistické scénáře vývoje zmírňovat, ukazuje společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Šetření mapuje situaci nefinančních podniků ve 4. čtvrtletí roku 2022 a výhled pro letošní rok.

Predikce investic na letošní rok očekává mírný pokles celkové investiční aktivity a přetrvávající opatrnost, výhled je však příznivější oproti minulému šetření. Situace a možnosti firem se často liší a důležité je, že podniky stále chtějí a potřebují investovat. Tomu může pomoci také nabíhající dotační podpora z evropských fondů.

Respondenti mají stále vysoké inflační očekávání, i ve 3letém horizontu je výrazně nad inflačním cílem. Výhled dokládá obavy nad přetrvávajícím růstem cen spojeným s očekáváním výrazného zdražení výrobních vstupů a výstupů v letošním roce. Firmy ostatně považují za svojí nejzávažnější bariéru nárůst cen materiálů a surovin a ceny energie. Naléhavost zejména vysokých cen energie jakožto překážek pro podniky je rekordní. Pozitivní zprávou však může být současný pokles cen elektřiny a zemního plynu na burze, který je do jisté míry ovlivněn např. i teplým počasím na přelomu roku, úsporami energie, naplněnými zásobníky plynu apod.

Celé šetření s analytickými komentáři naleznete ke stažení zde.

Pozn.: Společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mapuje situaci nefinančních podniků ve 4. čtvrtletí roku 2022 a výhled pro letošní rok.