Vystoupení na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

Nedílnou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, kromě kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence.
 
Obzvláště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců jí není nikdy dost. Na XXI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021“ vystoupil generální inspektor Rudolf Hahn s příspěvkem, který se věnoval trendům v pracovní úrazovosti v České republice, a také nově přijatému zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a změnám, které tento dlouho očekávaný zákon (č.250/2021 Sb.) přinese. Celá akce probíhala za dodržování všech protiepidemických opatření a samozřejmě jedním z velkých témat konference byly také otázky spojené se současnou pandemií covid-19.
 
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce