Z rekordního zadlužení státu nemůže vláda dělat nový standard

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 20. září znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především návrh státního rozpočtu na rok 2022. Ten by měl mít schodek ve výši 376,6 miliardy korun. S podobným deficitem vláda počítá i v dalších dvou letech. Prezident Svazu Jaroslav Hanák ale vládu vyzval, aby schodek státního rozpočtu snižovala rychleji.

Růst zadlužení Česka v poměru k hrubému domácímu produktu byl v prvním čtvrtletí letošního roku jedním z nejrychlejších v celé Evropské unii. Podle dat Eurostatu rostl vládní dluh k HDP rychleji už jen na Kypru. „V posledních letech navíc Česká republika zvyšovala platy ve veřejném sektoru oproti soukromé sféře velmi rychle a v době krize mezeru mezi těmito světy zvětšila. Je proto nesmyslné přidávat 3000 korun všem státním zaměstnancům. Jsme pro, aby se zvýšily platy učitelům, ale plošné zvyšování všem státním zaměstnancům propast mezi veřejným a soukromým sektorem ještě prohloubí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Původně navrhovaný deficit státního rozpočtu 390 miliard korun na rok 2022 vláda nyní snížila na 376,6 miliardy. Pořád je však velmi vysoký. „Ve srovnání s koronavirovým rokem 2020 bude dokonce vyšší o téměř 10 miliard korun, přestože ekonomika opět roste, státu se daří vybírat více daní, než očekával, a odpadly covidové programy,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Vládu proto vyzval, aby se schodek státního rozpočtu snažila redukovat rychleji. „Jako zaměstnavatelé chápeme, že kvůli pandemii spadl rozpočet do hlubokého deficitu, ale nelze ho držet v rekordním deficitu a snižovat pomalu po mnoho let, jak má v plánu ministerstvo financí. Musí to být rychlejší. Obzvlášť, když ekonomika poroste a krizové pocovidové podpory jsou zastaveny,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuální stav rozpočtu je navíc významně ovlivněn vysokým strukturálním saldem, které ministerstvo financí pro letošní rok odhaduje na 6,1 % HDP. „Vysoké saldo ale není způsobené jen vývojem ekonomiky nebo nezbytnými výdaji na koronavirovou krizi. Z většiny ho tvoří politická rozhodnutí spojená i s řadou opatření, která s krizí přímo nebo často vůbec nesouvisela a ztížila konsolidaci veřejných financí do budoucna,“ připomíná Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jaroslav Hanák vládě poděkoval, že v návrhu státního rozpočtu navýšila základní rámec výdajů na výzkum a vývoj na 39,35 miliardy korun, jak navrhovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jak požadoval Svaz na posledním jednání tripartity. „Ve výhledu na další roky už ale vláda potřebné prostředky na vědu a výzkum bohužel nezvýšila. To je chyba. Firmy své projekty na rozdíl od státu neplánují jen na rok, obvykle jim běží několik let,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zároveň kabinet vyzval, aby zajistil urychleně prostředky z Národního plánu obnovy. „Potřebujeme, aby ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty zajistily urychleně prostředky, které vláda schválila v Národním plánu obnovy. Je také potřeba, aby byla skutečně ještě letos vyhlášena již odložená soutěž v programu TREND na podporu výzkumu a inovací a firmy mohly začít prostředky využívat,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

kategorie Tiskové zprávy