Zahájení kolektivního vyjednávání v rezortu zemědělství

Dne 19. listopadu 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v rezortu zemědělství na rok 2021, a to předáním návrhu Kolektivní smlouvy vyššího stupně představitelům Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky.

Odborový svaz pracovníků v zemědělství a výživě – Asociace svobodných odborů České republiky očekává tvrdá vyjednávání o nárůstu minimálních mzdových tarifů, ale je rozhodnut neustoupit tlaku podnikatelů a zaměstnancům v tomto náročném a pro obyvatelstvo nepostradatelném odvětví zajistit objektivní nárůst mezd.

Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR