Zaměstnanci v sociálních službách těžkou situaci zvládají a zaslouží si velké poděkování

  • Zveřejněno: 21.12.2020
  •  

  • Autor: Mgr. Jana Hnyková

Sociální služby v letošním roce procházejí opravdu zátěžovou zkouškou. COVID-19 přináší do sociálních služeb vítr, který už dlouhá desetiletí v této oblasti nezavanul. Jarní vlna pandemie koronaviru zastihla, bohužel, řadu služeb nepřipravených a opravdu se všechno řešilo za pochodu bez přípravy.

Druhá vlna pandemie COVID-19 udeřila ještě s větší silou a zasáhla mezi jinými i sociální služby. Velmi důležitá byla kvalitní příprava a snaha zvládnout vše jak organizačně, tak i zajistit péči o ty nejkřehčí a nejzranitelnější v naší společnosti, což jsou naši senioři a osoby se zdravotním postižením.

Plošné testování seniorů a zaměstnanců, které začalo na začátku listopadu, nejdříve přineslo řadu obav a starostí, jak se vše zvládne. Testování nemohl provádět nikdo jiný než zdravotnický personál s kvalifikací. Oslabené týmy zdravotnických pracovníků musely zvládnout nejen péči o klienty, ale zároveň i testování.

V našich zařízeních nežijí jen klienti, kterým se pouze podávají léky, ale také klienti, kteří potřebují náročnou ošetřovatelskou péči. Všeobecná sestra musí zvládnout podat léky, aplikovat inzulíny, injekce, převazy, sledovat zdravotní stav, starat se o různé druhy stomií, cévky, případně pečovat i o nosogastrické sondy. Musí souběžně rozhodovat o vyhodnocování zdravotního stavu a volbě správného postupu, jak co nejdříve pomoci klientovi. Vedle toho ji čeká administrativa, která ve velkém pronikla i do různých programů v péči o klienty v sociálních službách. Vykazování na pojišťovny a další záznamy ubírají sestrám mnoho času.

Možná jsem nevyjmenovala všechno, ale v první řadě zůstává především klient a odborná péče o něj, a to je nejdůležitější. Mnohdy právě pro zhoršený zdravotní stav a nemožnost rodiny se postarat o svého blízkého vyhledávají rodiny pobytová zařízení, aby byla jistota, že bude o tatínka či maminku postaráno co nejlépe. Do toho všeho přijde pandemie koronaviru, která si nevybírá a postihuje všechny věkové skupiny, bohužel seniorská populace na to doplácí nejvíce.

V současné době můžeme říci, že kdyby bylo plošné testování v sociálních službách zavedeno mnohem dříve, možná bychom mohli uchránit více našich klientů před smrtí. Zvládnutí testování klientů a zaměstnanců bylo opravdu tvrdým oříškem, ale podařilo se za nesmírného úsilí obětavých zdravotnických pracovníků v sociálních službách. Nákaza byla eliminována, testování pokračuje dál a mělo by být i v příštích měsících nástrojem, jak chránit naše seniory.

Dne 4. prosince 2020 skončilo testování seniorů a zůstalo jen pravidelné testování zaměstnanců. K tomu vydala vláda usnesení ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o krizovém opatření. Na něj navazuje doporučený postup č. 17, ve kterém MPSV připravilo postup pro aplikaci krizového usnesení ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě.

Vedení všech těchto jednotlivých zařízení stanovilo konkrétně, jak bude návštěva probíhat a jaký rezervační systém se zvolí, a informovalo o tom příbuzné a blízké svých klientů. Testy se buď provádějí přímo v zařízení po podepsání souhlasu na příslušném formuláři, nebo si příbuzní mohou přinést potvrzení o negativitě na COVID-19 z odběrového centra, nebo potvrzení praktického lékaře, že COVID-19 prodělali. Všechny návštěvy musí při kontaktu se svým příbuzným či blízkým používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné prostředky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Provedli jsme si průzkum, jak situace v terénu vypadá. Musíme zkonstatovat, že návštěvy chodí v menší míře, než se očekávalo. Některá zařízení testují a některá vyžadují potvrzení o negativitě. Mnohá pobytová zařízení se připravila již dříve na umožnění kontaktu v místnostech k tomu určených se skleněnou bariérou. Hledají se další cesty kontaktu, například přes on-line spojení. Sami klienti mnohdy návštěvu odmítají v důsledku obav, že by se mohli nakazit. Vše se s výjimečným nasazením sil zvládá, prostě se to musí zvládnout, i když to stojí nemalé úsilí a klade nadstandartní nároky na každého zaměstnance v sociálních službách.

Vracím se na začátek, kdy jsem psala, jakou zátěžovou zkouškou prošli a procházejí zaměstnanci v sociálních službách. Vítáme iniciativu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a její prohlášení, že bude chtít pro zaměstnance v sociálních službách zase odměny, jako v jarní vlně COVID-19. Tato doba ukázala, že sociální služby a jednotlivé formy služeb jsou důležitou součástí poskytované péče, že se zaměstnanci nezalekli a stojí pevně v první linii v péči o své klienty vedle zdravotníků z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Nebyla a ještě to dlouho nebude lehká doba pro zaměstnance v sociálních službách. Věřím, že se vše zhodnotí do budoucna a tato oblast získá na prestiži ve společnosti. Nikdo neutekl od svých klientů a všichni zůstali a starali se, jak nejlépe uměli. Myslím, že v této těžké zkoušce zaměstnanci v sociálních službách uspěli a zaslouží si velké poděkování celé společnosti.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR