Zaměstnavatelé navzdory slibu blokují odvětvovou smlouvu, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

Odborový svaz PHGN v nové roce navázal na činnost z předešlého roku. Ve firmách probíhá kolektivní vyjednávání, vedení svazu se zúčastnilo řady akcí nejen v rámci odborového svazu, například udílení medaile Jiřího Agricoly, ale také jednání rady ČMKOS, zasedání tripartity a řady dalších událostí. O konkrétních výstupech HGN hovořil s předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou.

Dnešní rozhovor začneme bilancováním? 
Namísto bilancování a hodnocení událostí roku uplynulého, o kterých jsme navíc pravidelně informovali čtenáře v minulých číslech HGN, se raději zaměříme na rok 2023. Hned zkraje nového roku tradičně hodnotíme, jak se plní dohoda odborového svazu se Sdružením nájemníků ČR. Mnoholetá spolupráce se osvědčila i v loňském roce. Kromě běžné agendy vyplývající z uzavřené smlouvy SON pomáhá našim členům také vyřídit žádosti o příspěvky na bydlení do šesti dnů, a to na území celé ČR. Za současné energetické a ekonomické krize je to pomoc vítaná. Podrobné informace najdou čtenáři na jiném místě HGN. 

Nejedná se zřejmě o konečný výčet, že? 
Ještě nás čeká společné vyhodnocení uzavřené dohody s vedením Českého báňského úřadu a dohody o spolupráci se státním podnikem DIAMO, které jsou pro odborový svaz velice přínosné a chceme je dál rozvíjet. O výsledcích budeme pochopitelně členskou základnu informovat i prostřednictvím svazového časopisu HGN. 

Již v lednu jste se zúčastnil řady důležitých jednání a akcí. Které to jsou? 
Konkrétně 10. ledna jsem jako předseda odborového svazu předával společně s předsedou ČBÚ Martinem Štemberkou a ministrem průmyslu Jozefem Síkelou nejvyšší resortní vyznamenání, medaili Jiřího Agricoly. Vlivem covidových omezení a přístupu ministerstva průmyslu k tomuto aktu v loňském roce nedošlo. Z toho důvodu jsme letos měli hned tři vyznamenané odboráře. Dva navrhnul náš odborový svaz, Pavel Murcko ze Severní energetické byl navržen zaměstnavatelem. I o této události HGN podrobně informuje na jiném místě. 

Proslýchá se, že jednání rady ČMKOS bylo poznamenáno nečekaným odstoupením Josefa Středuly z volby prezidenta. Můžete k tomu říci něco bližšího? 
Předseda odborové centrály Josef Středula se snažil vysvětlit své pohnutky k tomuto kroku, vůbec se mi ale nelíbilo chování některých členů rady ČMKOS. Rada nakonec věnovala této kauze větší pozornost a čas, než by si podle mě zasloužila. Některé odborové svazy dokonce navrhovaly uspořádat letošní sněm ČMKOS v dřívějším než schváleném termínu a věnovat ho kandidatuře Josefa Středuly na prezidenta. Za sebe i za radu odborového svazu prohlašuji, že s takovým postupem nesouhlasíme a bereme věc prezidentské kandidatury za uzavřenou. Sněm ČMKOS má na programu daleko důležitější problémy, které trápí naše členy, zaměstnance a občany této země. 

V lednu zasedala Rada hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartita. Co jste si z jednání odnesl? 
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 16. ledna sešli na prvním letošním jednání věnovaném situaci v zemědělství, exportní strategii nebo vzdělávání. Musím zdůraznit, že na rozdíl od premiéra Petra Fialy a ministrů, kteří byli na tripartitě přítomni, rozhodně nesdílím současný optimismus této koaliční vlády. Podle premiéra vše zvládají a vláda řeší všechny problémy, které trápí tuto zemi a její obyvatele na jedničku. Podle mě jde o velmi povrchní zastíraní skutečných problému. 

Jak pokračuje spor s majiteli Domu Radost, odkud se odborový svaz v loňském roce odstěhoval? 
Nájem v bývalém Domě odborových svazů, nyní v Domě Radost, jsme ukončili loni v červnu a odstěhovali se do nového sídla. Mysleli jsme, že tím uzavřeme jednu etapu svazu a posuneme se dál. Bohužel tomu tak není, majitel Domu Radost nám neoprávněně zadržuje peníze z vyúčtování služeb, nehodlá je vrátit. Celá kauza bude zřejmě mít soudní dohru. Obecně je před námi velmi náročné období, budeme řešit řadu složitých problémů, mezi nimi provozní problémy v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Energetická krize a vysoké ceny energií nás staví před otázku, zda investovat do nové plynové kotelny, kterou hotel nutně potřebuje. Cílem ale je hotel Harmonie nadále provozovat tak, aby sloužil členům odborovému svazu a přinášel kýžený finanční efekt. 

Už jste uzavřeli se zaměstnavateli vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně? 
Vyjednáváme od loňska novou odvětvovou smlouvu na pětileté období. Zástupci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu stejně jako při dohadování posledního dodatku odvětvové smlouvy vše zdržují a nechtějí se k ničemu zavázat. Přitom jejich prezident Vladimír Budinský na našem loňském sněmu veřejně přislíbil zasadit se o to, aby nová odvětvová smlouva byla podepsaná do konce roku 2022. Sliby chyby. Zástupcům zaměstnavatelů především vadí článek číslo 34 ze staré kolektivní smlouvy, který říká, že po dobu platnosti smlouvy zůstane zachovaná reálná mzda. A o tom ještě povedeme diskusi. Zaměstnavatelé chtějí tento klíčový článek smlouvy vypustit. Připravili jsme několik vstřícných návrhů, které zohledňují ekonomické potřeby zaměstnavatelů, ale ani tak se v tuto chvíli nedaří smlouvu uzavřít. Bude k tomu další jednání. Pozitivní naopak je, že se odborovým organizacím ve firmách daří vyjednat a uzavřít kvalitní podnikové kolektivní smlouvy a dodatky pro letošní rok. Doufám, že to zaměstnanci náležitě ocení. Vyjednávání v dalších firmách ještě běží a svazový časopis o tom pravidelně informuje. 

Na jaké akce v současné době kladete důraz? 
V této chvíli probíhají přípravy na jednání rady odborového svazu, která se uskuteční 16. února v Praze. Připravujeme rovněž naši letošní vrcholovou akci, kterou bude dubnový sněm v Luhačovicích. Zahájili jsme rovněž přípravy na sjezd odborového svazu, jehož konání jsme naplánovali na 7. března roku 2024. Musím ještě zmínit projekt nazvaný Priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, který loni v dubnu schválilo předsednictvo tripartity pro letošní rok. Na základě toho byl vypracován pilotní projekt, který měli na starost místopředseda odborového svazu Jiří Waloszek a svazový inspektor bezpečnosti práce Ivo Kavka. Dopředu mohu prozradit, že projekt má velkou šanci na úspěch. V loňském roce se podobný projekt vztahoval na černé uhlí, tedy na OKD. Ten letošní by měl mít působnost na hnědé uhlí. Je namístě vyzdvihnout práci lidí, kteří se na tomto úspěchu podílejí. 

A slovo předsedy na závěr? 
Myslím si, že období, kterým členové a funkcionáři našeho odborového svazu prošli v loňském roce, bylo velice náročné. To se plně vztahuje i na vedení a zaměstnance pražského pracoviště. Zvládli jsme to a já doufám, že letošní rok bude, když ne minimálně stejně úspěšný jako ten loňský, tak ještě úspěšnější. Věřím, že všechny úkoly, ale i problémy, které před nás život postaví, společně zvládneme. 

  • Zdroj: OS PHGN, Článek vyšel v HGN č.2/2023