Zaručené mzdy: Proč na nich odbory trvají?

V těchto dnech se rozhoduje o tom, zda bude a případně o kolik zvýšena minimální mzda v ČR od 1. 1. 2021. Na tripartitě nedošlo k dohodě sociálních partnerů vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé trvali na svém stanovisku nezvyšovat minimální mzdu vůbec! MPSV navrhlo čtyři varianty v rozmezí 15.000,- až 16.400,- Kč a údajně v pondělí 16. 11. 2020 by vláda měla rozhodnout.
 
V souvislosti s tím trvá ministryně financí spolu s premiérem na tom, že mzdy vzrostou dostatečně už tím, že bude zrušena superhrubá mzda, kterou kdysi prosadil pan Kalousek spolu s ODS. Byl to od samého počátku nesmysl, to víme všichni. Její zrušení má současná vláda ve svém programovém prohlášení. Problém je, že se naše ekonomika vlivem Covid-19 propadá do obrovského dluhu, který bude nutno zaplatit. Splácet ho budou občané ze svých daní. Největší díl splátek ponesou zaměstnanci. Začátek bude nejdéle po příštích volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy bude utvořena nová vláda. Ta nebude mít jinou možnost, než zvýšit daně. Když to vláda nevybere na dani z příjmu, tak zvýší jiné daně, např. DPH, což způsobí zvýšení všech cen. Takže to, co nám teď „ušetří“, to nám potom nutně zase „sebere“ jinde.
 
Zároveň ministryně financí prosazuje zrušení zaručených mezd a chce zachovat pouze jednu minimální mzdu stanovenou státem. Uvedla krásný praktický příklad, na kterém vám chci ukázat, co má být tím pravým cílem tohoto zrušení zaručených mezd.
 
Paní ministryně pravila, že jezdí do regionů a setkává se s řadou podnikatelů, kteří si ji stěžují na zaručené mzdy. Na svých cestách byla také v Pardubicích u společnosti, která vyrábí vyhlášený perník. Pan podnikatel ji sdělil, že má dvě zaměstnankyně, které zdobí perník. Jedna z nich je průměrná, pracuje na množství ozdobených perníků. Druhá je umělkyně, která zdobí perníky na exkluzivní zakázky. Jak on má chudák pan podnikatel rozlišit mzdou tyto dvě zaměstnankyně, když jsou zařazeny do stupně podle zaručených mezd, kde je mzda vyšší, než základní minimální mzda.
 
Všichni víme, že jednotlivé práce jsou rozděleny do příslušného stupně zaručených mezd podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávané práce. Tento příklad jasně ukazuje, jaký má pan podnikatel úmysl v případě, že budou zrušeny zaručené mzdy.
 
Po jejich zrušení navrhne pan podnikatel „průměrné“ zaměstnankyni, že jí může zaplatit pouze základní minimální mzdu stanovenou vládou, jinak pro ni práci nemá. No a „umělkyni“ ponechá na její současné mzdě! Rozdíl ve mzdách bude vytvořen a pana podnikatele to nebude stát ani korunu. Ze strany podnikatele geniální řešení, pro odbory nepřijatelné!
 
Ministryně Maláčová reagovala tak, že pokud by mělo dojít ke zrušení zaručených mezd jako poslední pojistky proti libovůli mzdových předpisů zaměstnavatelů, bylo by to pro ČSSD důvodem pro odchod z vládní koalice.
 
Výše uvedený příklad může posloužit na podporu vaší argumentace při dotazech, proč trvají odbory na zaručených mzdách.
 
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO
 
  • Zdroj: OS KOVO