Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 12. dubna 2021 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 158. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 
Program jednání tripartity:
 • Aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu
  Sociální partneři budou informováni Ministerstvem zdravotnictví o aktuálním stavu epidemiologické situace. Bod bude projednán bez podkladového materiálu.
   
 • Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
  Předložený materiál informuje o podobě podpůrných fondů pro ČR a regiony. Materiál je předkládán Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.
   
 • Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
  Materiál Ministerstva průmyslu a obchodu informuje sociální partnery o postupu prací v přípravě transformačních scénářů. Cílem je minimalizace ekonomických a sociálních dopadů.
   
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb s předpokladem zahájení v následujících třech letech.
   
 • Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti
  Materiál Ministerstva zemědělství se zabývá řešením kůrovcové kalamity v lesích a strategií rozvoje lesů.
 
 
 
 • Zdroj: Vláda ČR