Zástupce odborů ve vědecké radě univerzity

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni jmenoval Josefa Středulu členem Vědecké rady NTC (Nové technologie-Výzkumné centrum). Je to poprvé v historii, kdy představitel ČMKOS reprezentuje odbory ve výzkumné vědecké instituci.
 
Váíce informací o Vědecké radě a její činnosti naleznete na webu Západočeské univerzity na adrese: