Zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách si polepší

Lékaři nebo pracovníci v sociálních službách budou mít v příštím roce vyšší platy. Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení platových tarifů vybraných skupin zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.
 
„Všechny vybrané profese si zaslouží náš obrovský dík. Jejich práce byla v letošním roce nejvíce ovlivněná pandemií COVID-19 a oni i přes velmi ztížené podmínky všechno zvládli a zvládají i nyní. Význam jejich práce je pro společnost skutečně mimořádný a zaslouží si proto adekvátní a trvalé ocenění. A já jsem ráda, že se nám povedlo prosadit zvýšení základní a nejvýznamnější nárokové složky platu, tedy platového tarifu,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Zvyšování platových tarifů se bude týkat lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků včetně lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků. U této skupiny pracovníků půjde o zvýšení o 10 %. Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství (tj. v mateřských, základních a středních školách) se zvýší o 4 %. V případě pedagogických pracovníků v regionálním školství vláda rovněž, tak jako v předchozích letech, pokračuje v plnění závazku obsaženého v Programovém prohlášení vlády.
 
Celé nařízení od 1. ledna 2021 do konce roku vyjde státní rozpočet na částku cca 4,63 mld. Kč a rozpočty krajů a obcí na cca 1,43 mld. Kč. Pro zaměstnance, kteří
jsou placeni z rozpočtů zdravotních pojišťoven, se očekává finanční náklad ve výši cca 4,63 mld. Kč.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí