Zemědělec je prvním a skutečným ekologem!

Velká Británie opouští Evropskou unii, a tak z 28 členských států se již v krátkém čase stane Unie tvořená 27 členy. V médiích se se objevuje řada informací o blížících se problémech, které z odchodu Velké Británie z EU vyplývají. Jedním z nich je i otázka, jak se bude dále rozvíjet evropské zemědělství. Právě na toto téma na svých webových stránkách velmi často reaguje i Agrární komora (AK) ČR, která reprezentuje naše zemědělce, ať již při hájení jejich zájmů u státních orgánů ČR (vláda ČR, Ministerstvo zemědělství ČR atd.), tak i v rámci organizace COPA/COGECA, který reprezentuje nevládní agrární organizace vůči orgánům EU v Bruselu.

Z webových stránek Agrární komory ČR jsme se například dozvěděli, že v pátek 17. ledna měl Evropský parlament zahájit debatu o zákoně o zemědělství, který by měl zrušit byrokratické požadavky Společné zemědělské politiky. Zároveň má, již připravený zákon, podpořit evropské farmáře, aby zvýšili svoji produkci s ohledem na ochranu životního prostředí. Agrární komora ČR ve své zprávě uvádí, že znění nového zákona pozitivně vnímají zemědělci i veřejnost. Zároveň však poukazuje na to, že Velká Británie se, díky těmto změnám v systému, stane mnohem významnějším producentem potravin, přičemž bude zabezpečena ochrana životního prostředí, ale i budoucnost zemědělců. Zákon je považovaný za jeden z nejvýznamnějších, za poslední roky. Na základě tohoto zákona by měla být do evropského zemědělství implementována reforma ochrany životního prostředí a zároveň by měly být vytvořeny spravedlivější podmínky pro farmáře, kteří zabezpečují veřejné statky, starají se o životní prostředí, využívají moderní technologie při produkci potravin. Jak je v této zprávě AK ČR dále uvedeno, podle webových stránek EU, určených pro zemědělce, bude nová podpora farmářů v EU odlišná od té, která je poskytována v současnosti. Podporováni budou ti farmáři, kteří dobře hospodaří a vytvářejí zemědělskou produkci. Přičemž po dobu příštích sedmi let, označovaných jako „přechodné“ období, budou tito zemědělci finančně posíleni.

Ve zprávě Agrární komory ČR, na základě webových stránek EU, se dále konstatuje, že kromě změn při financování farmářů a posílení zemědělství ve Velké Británii, se z ní začíná čím dále tím více ozývat kritika některých životních stylů (mohli bychom říci až extrémních – jak je uvedeno ve zprávě AK ČR) a současně i některých environmentálních požadavků, které zaznívají v orgánech EU.

Agrární komora ČR dále upozorňuje, že na mnohých internetových stránkách různých českých organizací najdeme informace, které jsou právě převzaty z Velké Británie, o škodlivém vlivu veganských potravin převážených na dlouhé vzdálenosti a naopak o tom, že maso z domácích chovů je velmi dobré pro naše zdraví, ale i pro samotné životní prostředí. Podle Agrární komory ČR se zdá, že se postupně dostane do popředí „zdravý selský rozum“, a že nebudeme striktně dodržovat nesmyslné a neověřená pravidla. Stále platí rčení, méně je někdy více, a že nejlepší je „zlatá střední cesta“.

Ve zprávě Agrární komory ČR se dále uvádí, že pro zemědělce není novou informací, že správná starostlivost o krajinu přináší své ovoce. Proto také zemědělci chovají na pastvinách hospodářská zvířata, která do půdy vracejí zpět organickou hmotu, a s ní i jednotlivé prvky, které jsou pro různé druhy rostlin důležité. Není novinkou, že správným obhospodařováním zemědělci dokáží zachovat kvalitu půdy, ale následně zadržet i vodu, přičemž tato půda, je poté vhodným prostředím pro červy, hmyz a další živočichy. Zároveň není pro ně novou informací, že nejvhodnější pro naše zdraví, a také i pro životní prostředí, je příjem potravy, kterou jsme si vypěstovali či vyprodukovali v podmínkách, v nichž žijeme.

K tomu můžeme jen dodat, že na portálu Odbory.info a na webových stránkách Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO) jsme, zejména od loňského podzimu, uveřejnili řadu zpráv, článků a především rozhovorů s představiteli Agrární komory ČR, kteří v nich reagovali na některá nepřesná a odborně nesprávná tvrzení světových, ale i mnohých českých klimatologů a ekologů, kteří na loňském světovém klimatologickém kongresu začali prohlašovat, že zemědělství, a to zvláště živočišná výroba, škodí životnímu prostředí. Naši zemědělští odborníci s tím rozhodně nesouhlasí a potvrzují tu skutečnost, že rostlinná a živočišná výroba musí existovat ve vzájemné symbióze. Vždyť je to odjakživa, co člověk, jako homo sapiens, slezl ze stromu a začal obdělávat pole a chovat hospodářská zvířata.

  • Zdroj: Agrární komora ČR