Zmrazit platy? Justice se bouří

Čelní představitelé české justice zásadně nesouhlasí s návrhem premiéra Andreje Babiše (ANO), který navrhuje zmrazit platy ústavních činitelů a soudců. Podle některých názorů je Babišův záměr protiústavní. Zaznívají také hlasy, že pokud by zákon prošel, stane se terčem žalob. Uvedly to ve svém zpravodajství Noviny.cz.

Premiér Andrej Babiš navrhuje pro příští rok zmrazit platy politiků i soudců na letošní úrovni, která je stejná jako loni. Pro další roky chce změnit i způsob výpočtu platů.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (z ANO) k návrhu podá neutrální stanovisko. Právu sdělila, že problém v návrhu vidí v tom, že nebyl projednán se soudci, což odporuje názoru Ústavního soudu ČR. „Ten zejména upozornil na skutečnost, že věc musí být projednána se zástupci justice, a pokud se tak nestane, nebude to tolerovat. A právě tato situace nastala,“ sdělila deníku Právo ministryně Marie Benešová s tím, že její ministerstvo se v připomínkovém řízení k zákonu postaví neutrálně.

Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry je nepochopitelné, že nová pravidla pro výpočet mezd platí šest měsíců a nyní se mají opět měnit. „Přijde mi, že tím vláda podráží sama sebe,“ řekl deníku Právo Libor Vávra.

Pokud by, podle něho, návrh prošel, očekává, že se soudci budou o ušlou výplatu soudit. „Nemám z toho radost a nebylo by to nic pěkného, kdyby se soudci museli se státem soudit o peníze,“ podotkl.

Zásadní nesouhlas v probíhajícím připomínkovém řízení k návrhu premiéra Andreje Babiše vyjádřil také předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Michal Mazanec. Podle něj nelze platové změny dělat na základě subjektivních představ některých představitelů moci zákonodárné, ale po zevrubné analýze a diskusi za účasti představitelů moci soudní. „Dosavadní systém odměňování soudců, který se ustálil po řadě změn (činěných v neprospěch soudců) a po zásazích ze strany Ústavního soudu, je systémem v podstatě vyhovujícím,“ napsal Michal Mazanec.

Podle něho je skutečným cílem návrhu zavedení platových restrikcí vůči soudcům. „Babišův plán“ je tak, podle něho, v rozporu s dosavadní judikaturou Ústavního soudu ČR, který v nálezech již stanovil jednoznačné ústavní požadavky na odměňování soudců a jeho stabilitu. Za bezdůvodný pak označil návrh na nový způsob výpočtu platů.

Nesouhlasné stanovisko k návrhu zaslal také končící nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Platy státních zástupců totiž upravuje zvláštní zákon a odvíjejí se od platové základny soudců. „Není zřejmé, jaké nové skutečnosti nastaly, že se navrhuje takto radikálně opětovně měnit koncepci výpočtu platové základny,“ napsal Pavel Zeman.

Nový způsob výpočtu platů naopak podpořila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Navržený mechanismus podle ní vždy v případě dočasných zmrazení platů ústavních činitelů zabrání skokovému nárůstu platů po jejich rozmrazení. Upozornila, že pokud by platy byly zmrazeny pouze v příštím roce, pak by v roce 2023 vzrostly o 9,5 procenta. S ohledem na makroekonomický vývoj to nepovažuje za šťastné.

Ministerstvo vnitra vedené předsedou ČSSD Janem Hamáčkem zaujalo k návrhu neutrální postoj. Ministerstvo ale podotýká, že návrh premiéra Andreje Babiše nevypořádává s principy, které již dříve k platům soudců vyslovil Ústavní soud ČR. Ústavní soud ČR v minulosti konstatoval mimo jiné, že zásah do materiálního zabezpečení soudců garantovaného zákonem nesmí být výrazem svévole zákonodárce.

Zpráva dále uvádí, že nad tímto návrhem se nejprve sejde vláda, aby k němu vydala svoje stanovisko. Poté ho dostane k projednání Poslanecká sněmovna. Není jisté, zda se ho do sněmovních voleb podaří projednat a schválit.

  • Zdroj: Novinky.cz