Značka The Country For The Future, polytechnická výuka, internacionalizace české vědy. Rada vlády revidovala plnění klíčových úkolů Inovační strategie

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 6. června 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřila již pravidelná revize řešených úkolů nově zaváděné Inovační strategie ČR 2019–2030, koncept spolupráce s americkou vědeckou institucí MIT, a také volba kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019. Předseda vlády dále informoval členy RVVI o udělení Ceny předsedy Rady botanikovi Václavu Větvičkovi.

V úvodu zasedání komentoval vicepremiér Havlíček, který je zároveň místopředsedou vládní RVVI, vybraná klíčová témata, která aktuálně řeší garanti pilířů Inovační strategie ČR do roku 2030 na pravidelné schůzce před jednáním RVVI.

Inovační strategie dostává jasné obrysy. Stane se základem pro vznikající Národní hospodářskou strategii, která bude připravena a představena do konce roku a bude kompletně postavena na půdorysu vědy, výzkumu, inovací a přidané hodnoty. To znamená, že budoucí průmyslová a energetická prognóza, ale i náležitosti v oblasti dopravy, zemědělství nebo místního rozvoje budou mít svoji základnu v chytré infrastruktuře, v inovacích a investicích do vědy a výzkumu,“ sdělil vicepremiér.

Dále vyzdvihl význam aktuálně vládou schváleného programu ekonomické migrace, který řeší příliv klíčových a vědeckých pracovníků a je dalším z důležitých bodů plnění Inovační strategie. Výzkumníci ze třetích zemí k nám budou nadále přicházet v administrativně zjednodušeném režimu. Program si klade za cíl vytvářet skutečně příjemné a komfortní prostředí pro tyto kapacity a talenty, Ph.D. studenty i jejich rodinné příslušníky. Vláda tak učinila důležitý krok směrem k usnadnění procesů internacionalizace a otevřenosti české vědy a výzkumu.

Dalším z plněných úkolů Strategie je nyní se začátkem školního roku zaváděný předmět Technika (Polytechnická výuka) do základních škol.

Další posun konstatovali členové Rady v oblasti komunikace Inovační strategie. Značka The Country For The Future se po schválení národní komunikační strategie vládou posouvá z úrovně technologické a inovační na úroveň hospodářské strategie (národní brand).

V dalším z bodů jednání dnes Rada odsouhlasila koncepci spolupráce s přední světovou univerzitou Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tuto patrně nejúspěšnější výzkumnou a vzdělávací instituci navštíví během blížící se pracovní návštěvy USA premiér Babiš společně s vicepremiérem Havlíčkem, a to s konkrétním mandátem vyjednávat zde 4letý projekt pilotní spolupráce pro vysílání českých doktorandů a postdoků.

Vláda v letním období přitom odsouhlasila neméně významný projekt přeshraniční česko-saské spolupráce mezi špičkovým Fraunhoferovým institutem a Technickou univerzitou v Liberci, podniky a dalšími výzkumnými institucemi na české straně.

Pravidelným bodem jednání je informace o stavu hodnocení podle Metodiky 2017+. V červenci schválila vláda materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Zveřejněny jsou bibliometrické zprávy o výkonnosti vědeckých pracovišť v rámci druhého roku implementace, vylepšené o další parametry. „Nic nebrání tomu, aby bylo v roce 2020 spuštěno hodnocení v plném rozsahu. Ukáže mimo jiné, jak si výzkumné organizace vedou v procesních záležitostech výchovy mladých talentů, jak se srovnávají se zahraničím atd., což český systém bezpochyby změní,“ dodává k náběhu nového hodnocení výzkumu I. místopředseda Rady Petr Dvořák.

Začátek akademického roku patří tradičně významným vládním oceněním. Rada dnes tajným hlasováním zvolila kandidáta Národní ceny vlády Česká hlava pro rok 2019. Je jím světově uznávaný egyptolog a archeolog prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Návrh na udělení ocenění bude následně předložen k projednání vládě.

Premiér Andrej Babiš sdělil členům RVVI své rozhodnutí udělit opět Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Prestižní ocenění získá v letošním roce známý botanik a publicista Václav Větvička.

Václav Větvička byl dlouhá léta ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze Na Slupi. Na své alma mater, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, také vyučoval. Je autorem početné řady odborných a popularizačních publikací, jeho nejúspěšnější kniha Stromy a keře se ve světě dočkala už 37 vydání. Botanika Větvičku znají dobře posluchači rozhlasového Dobrého rána i diváci televizních receptářů se zahradnickou tématikou.