Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2022 schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, 22. listopadu 2022.
Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, 22. listopadu 2022.
Nelegální konopné látky v posledním roce užila desetina českých dospělých; většinou se nejedná o pravidelné a rizikové užívání. Navrhujeme změnu politiky kontroly konopí. Počet uživatelů s vyššími riziky (pervitin, opioidy) je dlouhodobě stabilní. Roste objem služeb poskytovaných těm, kdo nelegální drogy užívají rizikově.

Praha, 22. 11. 2022 – Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2022 dnes schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Jednání předsedal premiér Petr Fiala. Stěžejní je zjištění, že míra užívání konopných látek i ostatních drog je v dospělé populaci dlouhodobě stabilní, mezi dospívajícími klesá.

„Dlouhodobé trendy ukazují potřebu systému jiné kontroly návykových a psychotropních látek. U méně rizikových látek, jako je konopí, jdeme spíše cestou dekriminalizace a přísně kontrolované dostupnosti. V současném stavu se stále čtvrtina občanů vystavuje riziku trestního a jiného postihu. Připomínám, že premiér Petr Fiala, který dnes osobně této radě předsedal, mě pověřil přípravou tohoto záměru,“ říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává:  „Na druhou stranu potřebujeme získat víc prostředků pro prevenci a léčbu těch, kteří potřebují léčbu v souvislosti s užíváním všech typů návykových látek nebo jiným závislostním chováním. Tyto prostředky bychom rádi vygenerovali třeba také právě díky možnému zdanění regulovaného trhu s konopím.“

Zpráva o nelegálních drogách 2022 shrnuje zjištění populačních i dalších výběrových studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, představuje informace o sociálních a zdravotních souvislostech užívání drog, shrnuje situaci v oblasti prevence, léčby závislostí a snižování rizik spojených s užíváním nelegálních drog. Zaměřuje se také na národní politiku v oblasti závislostí a výzvy, kterým v posledních letech čelí, jako jsou dopady pandemie COVID-19 nebo současná krize na Ukrajině.

„Patříme společně se Španělskem, Nizozemskem, Itálií a Chorvatskem k zemím s relativně vysokou mírou užívání konopí v dospělé populaci. Mezi dospívajícími však zkušenosti s užitím konopí klesají, což je pozitivní vývoj. V zemích s nižší mírou zkušeností užívání konopí mezi 16letými narůstá, a to napříč Evropou,“ říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

 „Zpráva o nelegálních drogách je díky vysoce profesionálnímu monitorovacímu středisku vědecký podklad a dává tak dobrý podklad pro strategické rozhodování o politice v oblasti závislostí,“ uvádí  národní koordinátor Vobořil a dodává: „Využijeme ji i při přípravě rámcového návrhu regulovaného trhu s konopím.“

  • Hlavní pozitivní sdělení tedy je, že situace zůstává dlouhodobě stabilní. Odhadem 45 tis. lidí užívá rizikově pervitin nebo opioidy, z toho 35 tis. pervitin a 10 tis. opioidy. Necelých 41 tis. osob užívá drogy injekčně. Výskyt infekčních nemocí spojených s užíváním drog je nízký. V posledních letech roste objem výkonů adiktologických služeb, včetně distribuce harm reduction materiálu. ČR je tak společně se Španělskem, Lucemburskem a Norskem jednou ze 4 evropských zemí splňujících cíle WHO týkající se poskytování injekčních stříkaček osobám užívajícím drogy injekčně.
  • Konopné látky užilo v posledním roce 6–10 % dospělých, což je asi 700–800 tisíc osob; menší část z nich konopné látky užívala intenzivně (rizikově). Čistě z důvodu samoléčby tělesných (nikoliv psychických) potíží užila konopí v posledním roce 2–3 % populace, tedy odhadem 190–250 tis. osob. Zatímco míra rekreačního užívání konopí je nejvyšší v populaci ve věku 15–34 let a s věkem významně klesá, užívání konopí čistě z důvodu samoléčby naopak s věkem respondentů roste a je nejvyšší v populaci osob starších 65 let.
  • V posledních letech roste počet výdejů konopí pro léčebné použití v lékárnách i počet lékařů předepisujících konopí, ovšem počet pacientů, kterým je konopí lékařem předepisováno, dosahuje nadále pouze 4–4,6 tis. ročně.

Příloha k tiskové zprávě: Souhrn situace v oblasti nelegálních drog v ČR 2022

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 – plné znění zprávy (PDF) i její souhrn (PDF a html) jsou dostupné z úvodní stránky webu drogy-info.cz

 

Kontakty pro média:

Mgr. Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
M +420 702 087 862, E-mail chomynova.pavla@vlada.cz

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, hlustik.david@vlada.cz, +420 602 244 776