Zveme vás na Československý festival

V tomto roce slavíme 100. výročí vzniku Československa. Vznik nového státu v roce 1918 znamenal i nové příležitosti pro odborové hnutí jako například uzákonění osmihodinové pracovní doby. Proto jsme rádi, že vás můžeme pozvat z pozice partnera události na Československý festival, který se koná 8. – 9. září na Staroměstském náměstí.

Více na: http://ceskoslovenskyfestival.cz/