Zveme vás na podnikatelskou misi do ruské Kazaně

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou na Mezinárodní veletrh Mašinostrojenie – Metalloobrabotka v ruské Kazani. Mise se uskuteční ve dnech 4. – 7. prosince 2018 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Veletrh Mašinostrojenie – Metalloobrabotka každoročně představuje široké spektrum firem z oblasti strojírenství а zpracování kovů. Na ploše větší než 2300 km2 se minulý rok prezentovalo 170 firem z 13 zemí světa s důrazem na zastoupení nových technologií. Dějiště veletrhu, Kazaň, je hlavním městem Republiky Tatarstán, která patří mezi nejrozvinutější a nejbohatší regiony Ruské federace. Životní úroveň je v Tatarstánu zhruba čtyřikrát vyšší než je ruský průměr. Republika je velice pozitivně hodnocena z hlediska investičního klimatu a podpory inovací. Nachází se zde výrobní závody z oblasti leteckého, automobilového, strojírenského a metalurgického průmyslu. Z tohoto důvodu veletrh navštěvují podnikatelé i z okolních regiónů.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum, na které budou přizvány firmy jak z řad vystavovatelů, tak i společnosti z dalších oborů oslovených tatarským ministerstvem průmyslu a obchodu a místními obchodními komorami. Podnikatelské fórum zahájí paní ministryně Nováková za účasti svých protějšků. V rámci podnikatelské mise budou mít firmy příležitost zúčastnit se slavnostního zahájení veletrhu a společenské akce na podporu česko-tatarských obchodních vztahů.

Rámcový program: 
4.12. – odlet do Kazaně s odpoledním nebo večerním příletem
5.12. – účast na slavnostním zahájení veletrhu Mašinostrojenie – Metalloobrabotka 2018, návštěva české expozice (česká oficiální účast) a expozice Jihomoravského kraje, účast na večerní společenské akci k zahájení výstavy Mašinostrojenie – Metalloobrabotka 2018
6.12. – česko-ruské/tatarské podnikatelské fórum za účasti ministryně v areálu výstaviště, večer – společenská akce pořádaná českou stranou (nejspíše v hotelu Korston v centru Kazaně)
7.12. – odlet z Kazaně

Účast v delegaci doporučujeme firmám nejen z oblasti strojírenství a zpracování a obrábění kovů, ale zejména společnostem, které působí v chemickémelektrotechnickémenergetickémautomobilovém průmyslu, v IT a dalších oborech.

Uzávěrka závazných přihlášek je ve středu 14. listopadu 2018.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 34 900,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelu, místní transfery, společenské akce, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty. Přeprava vládním speciálem je zdarma.

Postup přihlašování:
1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu thodac@spcr.cz.
2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete na adrese: https://registrace.spcr.cz/?eventId=655&controller=event&task=individualRegister
Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat.
3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelském fóru.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě v elektronickém formuláři. Prosíme proto o co nejširší upřesnění Vašich zájmů. 

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že slouží také jako podklad pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. Katalog vznikne formou publikace, která společně představí české vystavovatele na veletrhu a účastníky podnikatelské mise. Pro jeho tvorbu Vás prosíme o nahrání loga Vaší firmy a 3 – 4 obrázků či fotografií, které budou reprezentovat Vaší firmu v katalogu. Logo prosím dodávejte v křivkách (vektorové grafice) a fotografie v tiskové kvalitě. 

Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťují manažer Sekce mezinárodních vztahů Tomáš Hodač (thodac@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 406.

Přílohy
Přihláška na misi
Vzorový snímek

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře