Zveme vás na podnikatelskou misi do Uzbekistánu

Svaz průmyslu a dopravy České republiky společně s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS Vás z pověření Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky srdečně zvou k účasti v podnikatelské misi vedené viceprezidentem SP ČR Františkem Chaloupeckým a předsedou představensta Komory SNS Františkem Masopustem. Mise která bude doprovázet 1. místopředsedu PSP ČR Vojtěcha Filipa při jeho oficiální návštěvě Uzbecké republiky.

Podnikatelská mise se uskuteční v termínu 26. – 29. 11. 2018.

Hlavním bodem programu bude Česko-uzbecké podnikatelské fórum a B2B jednání v Taškentu, jehož cílem je setkání s co největším počtem potenciálních obchodních partnerů. Na fórum můžeme dle Vašich požadavků přizvat i stávající obchodní partnery a Vámi předvybrané uzbecké firmy.

Očekává se, že místopředseda PS P ČR se sejde s uzbeckým předsedou Sněmovny panem Nuriddinjon Ismailovem, a dále s ministrem zahraničního obchodu Jamshid Khodjaevem a s ministrem hospodářství Batyr Khodjaevem. Dle možností bude relevantním firmám umožněno se těchto setkání zúčastnit.

Předběžný PROGRAM ke stažení zde.

Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:

 • Dopravní průmysl a infrastruktura
 • Energetický průmysl a obnovitelné zdroje
 • Stavební průmysl
 • Elektrotechnický průmysl
 • Obranný průmysl
 • Zdravotnický a farmaceutický průmysl
 • Zemědělský a potravinářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Vodohospodářství a čištění odpadních vod
 • Služby a finanční služby
Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 48 700,- Kč. 

Odhadované náklady na účastníka mise zahrnují: 

 • letenky (poslanecká delegace má pro cestu k dispozici pouze nejmenší letoun z vládní letky (Challenger CL-601 pro cca  14 osob), čímž odpadá možnost využití vládního speciálu pro naši podnikatelskou misi.
  Bez ohledu na výše uvedenou přepravní komplikaci považujeme variantu využití oficiální parlamentní návštěvy k podpoře českých firem za přínosnou.
  Přeprava se uskuteční linkovým spojením (Praha – Moskva – Taškent a zpět). Odlet z Prahy v pondělí 26. listopadu ve 13:05 hodin a návrat zpět do Prahy ve čtvrtek 29. listopadu s příletem v 21.25 hodin.
 • dále ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na podnikatelském fóru, výrobu tištěného katalogu účastníků v ruštině, společenské akce a občerstvení, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků Svazu průmyslu a dopravy ČR a Komory SNS během mise.

Uzávěrka závazných přihlášek je do pondělí 5. 11. 2018.

Postup přihlašování:

 1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu itauerova@spcr.cz. Podepsaná přihláška slouží jako závazná objednávka.
 2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde: http://registrace.spcr.cz Veškeré potřebné informace se vyplňují do elektronické registrace. Vyplněné údaje v elektronickém registračním formuláři slouží nejen jako podklad pro výrobu katalogu k misi pro uzbecké partnery (katalog pro nás zpracovává společnost Copy General), ale také jako podklad pro organizaci B2B jednání a oslovení potenciálních partnerů z řad uzbeckých firem.
  Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku akceptovat.
 3. Dále Vás žádáme o vyplnění vzorového snímku ve formátu PowerPoint (slouží pro představení delegace na podnikatelském fóru a tato informace bude využita k podpoření prezentace naší mise, prosíme tady o vyplnění vzoru dle požadavků) a jeho zaslání na itauerova@spcr.cz.

Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Irena Tauerová (itauerova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 403.

Přílohy
Přihláška na misi
On-line registrační formulář
Vzorový snímek prezentace

Irena Tauerová
kategorie Podnikatelské mise a semináře