1. výročí obchodní dohody EU – Kanada (CETA)

Svaz průmyslu a dopravy aktivně spoluprcoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu při prosazování zájmů českých firem během sjednávání dohody a přivítal její prozatimní provádění. Považujeme dohodu CETA za významný úspěch obchodní politiky EU a za určitý přiklad „dobré praxe“. Jsme rádi, že ČR je mezi prvními zeměmi, které dohodu ratifikovali a věříme, že bude schválena i parlamenty ostatních členských zemí a přejde z prozatimního do úplného provádění. 
Více o dohodě v prezentaci ke stažení a v textu níže.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou CETA slaví dnes (21. září 2018) první výročí svého prozatímního provádění. S potěšením již můžeme sledovat zvýšení vzájemného česko-kanadského obchodu, který jen za loňský rok vzrostl o 26 %. Trend růstu pokračuje i letos (do července vzrostl meziročně obrat o 35 %) a klíčovou roli v pozitivním vývoji našich obchodních vztahů můžeme připsat právě provádění ambiciózní dohody CETA. Přináší řadu výhod, odstranila 98% cel na výrobky, otevřela trh služeb, zjednodušila pravidla pro vysílání zaměstnanců, zlepšila přístup ke kanadským veřejným zakázkám nebo odstranila další netarifní překážky při vývozu zboží. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již zaznamenává úspěchy českých firem napříč těmito oblastmi.

Dohoda CETA byla podepsána 30. října 2016 v Bruselu a tím byl zahájen ratifikační proces. Česká republika ji ratifikovala jako šestý členský stát již v říjnu 2017 a až dá souhlas s dohodou všech osmadvacet unijních zemí (zatím ji ratifikovalo 9 států), vstoupí dohoda kompletně v platnost. 
Z prozatímního provádění jsou vyloučeny ty oblasti, jež nejsou v kompetenci EU jako např. systém investiční ochrany či části kapitoly o finančních službách či další vybraná ustanovení dle příslušného rozhodnutí Rady.

Více informací o dohodě naleznete v přiložené prezentaci a na www.businessinfo.cz/CETA, kde také může pokládat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika