24. září 2018: Schůze tripartity a společné jednání se zástupci krajských tripartit, TK v 16.00

V pondělí 24. září 2018 proběhne od 14.00 hodin v Lichtenštejnském paláci společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD) se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad. Od 16.30 se uskuteční 145. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

24. září 2018

Místo

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Časový harmonogram

13.55 – fototermín před společným jednáním tripartity a krajskými RHSD
16.00 – tisková konference (čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)
16.25 – fototermín před začátkem jednání tripartity
následně – individuální komentáře pro média      

Společné jednání tripartity se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad:  

  • Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a zdravotnický personál

Jedná se o společný materiál zpracovaný ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, který reflektuje aktuální informace o nedostatku pracovní síly na českém trhu práce. Materiál se také věnuje postupu pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a rovněž analyzuje nabídku a poptávku na trhu práce. Současně se předložené podklady zabývají zlepšením pracovních podmínek zaměstnanců ve zdravotnictví.

  • Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a problematiky studia maturitních a nematuritních oborů

Materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se mimo jiné zabývá problematikou propojení odborného vzdělávání s trhem práce, pojednává o opatřeních vedoucí k prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů, přičemž v této oblasti poukazuje na možnou finanční podporu. Materiál se také věnuje opatření ke zvýšení platové třídy učitelů odborného výcviku.

  • Stavby Silničního okruhu kolem Prahy – Pražský okruh – dálnice D0

Materiál se zaměřuje na připravenost a plán výstavby silničních okruhů kolem Prahy. Úsek Běchovice – D1 má předpokládaný rok zahájení realizace stavby v roce 2021 a předpokládaná výše nákladů je 14 mld. Kč. Výstavby úseků Ruzyně – Suchdol, Suchdol – Březiněves a Březiněves – Satalice mají být zahájeny po roce 2026 a to s celkovou předpokládanou cenou ve výši 35 mld. Kč.

Program jednání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR:

  • Situace v železniční dopravě

Ministr dopravy předkládá dokument popisující aktuálně panující situaci v železniční dopravě. Sociální partneři jsou mimo jiné informováni o problematice otevření přístupu na infrastrukturu, přičemž do budoucna bude tento přístup zajištěn i pro zahraniční dopravce ve věci poskytování vnitrostátních služeb. V blízkém časovém horizontu také dojde k otevření přístupu k veřejným službám, které jsou provozovány na základě závazku veřejné služby.

  • Pokračování výstavby jaderných bloků

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo a předložilo materiál, který pojednává o pokračování výstavby jaderných bloků. Státní energetická koncepce a Národní akční plán jaderné energetiky předpokládají, že elektřina vyrobena z jádra bude v příštích dekádách hrát významnější roli při zajišťování energetické bezpečnosti ČR. Materiál poukazuje na úskalí, která se vážou k problematice výstavby jaderných bloků, a na nutnost aktualizace časového harmonogramu realizace.

  • Nastavení systému celoživotního vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce – rekvalifikace, příprava na kompetence Průmyslu 4.0

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chápou podporu oblasti celoživotního vzdělávání jako svůj důležitý úkol. Hlavním gesčně příslušným ministerstvem v oblasti koncepčního rozvoje vzdělávání je MŠMT. Obecným cílem MPSV je ve spolupráci s dalšími zainteresovanými partnery rozvinout celý systém celoživotního vzdělávání tak, aby umožňoval absolventům škol se uplatnit na trhu práce, nezaměstnaným pomohl zvýšit jejich šance na nové pracovní uplatnění a zaměstnaným umožnil udržet si svou pozici a předcházet ztrátě zaměstnání.

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Mgr. Petra Doležalová
mluvčí vlády
Government Spokesperson|
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 058
M: +420 723 037 865
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady