16 °C NA POKLADNĚ

12. 10. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se stanoví minimální teploty na pracovištích. To znamená, že snížené teploty na pracovištích platí.
 
UZO již 6. 9. 2022 oslovilo dopisem významné zaměstnavatele, u kterých působí odborové organizace UZO, s problematikou teplot na pracovištích. V textu byla zmíněna konkrétní řešení jako jsou bezpečnostní přestávky, ochranné nápoje – teplý čaj, úpravy pracovních režimů s upřednostněním osmihodinových směn, zkrácení prodejní – provozní doby, odpovídající oblečení.
 
UZO si je vědomo složitosti současné situace a nutnosti hledat mimořádná opatření. Na druhé straně trváme a vždy budeme trvat na ochraně oprávněných zájmů zaměstnanců.
 
  • Zdroj: Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb