535. Plenární zasedání EHSV a oslava 60 let ustavení EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní instituce EU složená ze zástupců organizací pracovníků a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Poskytuje svá stanoviska Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu a působí tedy jako spojovací článek mezi institucemi EU s rozhodovací pravomocí a evropskými občany. EHSV zajišťuje, aby politiky a právní předpisy EU respektovaly ekonomickou a sociální situaci a hledá obecně prospěšný konsensus.

Ve dnech 23. – 24. 5. 2018 se v Bruselu konalo 535. Plenární zasedání EHSV ve znamení oslav 60 let o založení výboru společně s ostatními institucemi EU v roce 1958 Římskými smlouvami. Úvodní slavnostní projev přednesl prezident EHSV Luca JAHIER, po kterém následovala debata, které se zúčastnili Jean-Claude JUNCKER, předseda Evropské komise, Ramón VERCARCEL SISO, místopředseda EP, Karl-Heinz LAMBERTZ, předseda Evropského výboru regionů, a zástupce bulharského předsednictví. Dalšími hosty slavnostního zasedání byli HERMAN Van ROMPUY, bývalý předseda Evropské rady, Darja ISAKSSON, zakladatelka společností pro digitální inovace a členka národní rady pro inovace švédského premiéra, Fabian ZULEEG, generální ředitel EPC (Centrum pro evropskou politiku), Katja LEHTO-KOMULAINEN, zástupkyně generálního tajemníka EKOS (Evropská konfederace odborových svazů), Jeremy WATES, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (Bureau Environnemental Européen).

Prezident EHSV Luca Jahier zdůraznil ve svém úvodním projevu: EHSV je hlasem občanské společnosti a jeho hlavní úlohou je podporovat institucí EU v jejich zásadní úloze. Je třeba se společně zasadit o renesanci Evropy. K tomu potřebujeme i mladé lidi, potřebuje mladé inspirativní rebely.“

Prezident Jean-Claude Juncker se v rámci interaktivní debaty vrátil ke své agendě pro Evropu a výzvě napnout plachty a chytit vítr. Řekl: Nyní se zdá, že máme vítr, čínský motor a nemáme plachty.“ Pokud jde o úlohu EHSV Juncker zdůraznil: EHSV nemá zprostředkovávat názory Komise, EHSV musí udávat směr. Musí říkat lidem pravdu o úspěších i úspěších, musí posílit úlohu demokratických hodnot v Evropě.“

Donald Tusk, prezident Evropské Rady, pozdravil EHSV ve svém video poselství, zmínil důležitou úlohu EHSV jako spojnici s evropskou občanskou společností. Zaměřil se také na nové perspektivy rozšíření EU a výsledky summitu EU – Západní Balkán 17. Května v Sofii.

Ve svém pracovním režimu EHSV projednal a přijal tato stanoviska, relevantní pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • INT/826 Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trh
  • NAT/720 Provázanost mezi právními předpisy v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů
  • NAT/721 Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
  • TEN/659 Vysoce výkonná výpočetní technika
  • ECO/445 Balíček opatření týkajících se reformy DPH (II)
  • REX/503Dohoda o přidružení mezi EU a Mercosurem
  • SOC/573 Rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU
  • SOC/572 Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

Stanoviska projednaná a přijatá na 535. Plenárním zasedání EHSV
Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV a VP zaměstnavatelské skupiny

Gbelec Ondřej
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor