Agendu bezpečnostních aspektů boje proti vlivům cizích mocností přebírá národní bezpečnostní poradce

Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar se k dnešnímu dni ujal koordinace agendy boje proti vlivu cizí moci. Zároveň při Bezpečnostní radě státu vzniká nová pracovní podskupina, která se bude zabývat záležitostmi bezpečnostních aspektů vlivového působení cizí moci a informačních manipulací. Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma po dohodě ve své funkci skončil a pozice zmocněnce se tak ruší, agenda strategické komunikace bude pokračovat na Úřadu vlády ve stávající podobě.

„Michal Klíma ve své pozici dokázal nastartovat strategickou komunikaci státu a tím tak naplnil svůj úkol, který mu byl před necelým rokem svěřen. Chci mu poděkovat jménem celé vlády za velice dobrou spolupráci a v jeho dalším angažmá mu přeji mnoho úspěchů. Pozice zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, se převedením části agendy na národního bezpečnostního poradce a vznikem funkčního Oddělení strategické komunikace při Úřadu vlády, ruší,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Za tu dobu se vládnímu zmocněnci podařilo postavit tým strategické komunikace na Úřadu vlády, připravit systém plánování kampaní, připravit úspěšnou kampaň Deštník proti drahotě a další kampaně, postavit systém koordinace strategické komunikace napříč ministerstvy a dalšími úřady státní správy a řadu dalších věcí. Oddělení strategické komunikace při Úřadu vlády zůstává v nezměněné podobě, agendu boje proti vlivům cizí moci bude nově koordinovat národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar.

„Koordinace boje proti vlivům cizí moci úzce souvisí s úkoly, které jako národní bezpečnostní poradce již vykonávám. Věřím, že tento krok posílí spolupráci jednotlivých složek českého státu a že dojde k zefektivnění celého systému. Právě za tímto účelem proto také vzniká i pracovní podskupina v rámci Bezpečnostní rady státu, která se bude primárně zabývat tímto typem bezpečnostních hrozeb,“ řekl ke změně národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar.

Oddělení strategické komunikace při Úřadu vlády zůstává v nezměněné podobě a i nadále ho povede Pavel Lupjan, pod jehož vedením vznikly kampaně Deštník proti drahotě, Zvládli jsme to společně či právě probíhající kampaň, která připomíná výročí třiceti let samostatné České republiky.

Ve vládním programovém prohlášení se vláda Petra Fialy zavázala zřídit pozici poradce pro národní bezpečnost jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik. Na základě úkolu Akčního plánu k Auditu národní bezpečnosti zpracovalo Ministerstvo vnitra Analýzu připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně. Cílem bylo zmapovat připravenost z hlediska organizačních, personálních a technických kapacit a právních nástrojů. Materiál je společným dílem ministerstev vnitra, spravedlnosti, obrany a zahraničních věcí, policie, NÚKIB, Úřadu pro zahraniční styky a informace, BIS a Vojenského zpravodajství.

Z analýzy plyne, že Česká republika v současné době nemá dostatečné nástroje a kapacity, které by v případě závažných informačních operací proti našemu státu ze strany cizí moci dokázaly efektivně reagovat. Právě vznik pracovní skupiny pod vedením poradce pro národní bezpečnost je dalším krokem k tomu, aby Česko dokázalo těmto hrozbám ze zahraničí lépe čelit a aby došlo k posílení potřebných kapacit.