Vláda odsouhlasila úhrady dalších druhů antibiotik i fungování Strategické skupiny pro koordinaci adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny

Tisková konference po jednání vlády, 15. února 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 15. února 2023.
Boj proti vlivu cizí moci bude od 16. února 2023 koordinovat národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar. Rozhodla o tom vláda na svém jednání dne 15. února 2023. Vláda také odsouhlasila úhrady dalších druhů antibiotik, projednala nová pravidla pro příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany po 1. dubnu 2023 a schválila změny ve fungování Strategické skupiny ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Vláda odsouhlasila úhrady dalších druhů antibiotik, která pomohou České republice vyřešit momentální výpadky dodávek tohoto druhu léků. Díky tomuto kroku bude možné dovézt dalších 25 tisíc balení antibiotik. Aby bylo možné podobným problémům do budoucna předcházet, zavádí ministerstvo zdravotnictví systém pro uplatňování aktivní lékové politiky a zároveň připravuje novelu zákona o léčivech.

„Tato dvě opatření dohromady zajistí lepší zjišťování množství zásob léků ve skladech, nebo povinnou kritickou zásobu léků na dva měsíce, o tomto úmyslu jsme už informovali. Díky těm aktivním krokům ministerstva zdravotnictví a rozhodným krokům vlády v této věci jsme dokázali vždy vyřešit akutní nedostatky léků, ale pro nás je důležité, abychom dokázali těmto věcem předcházet, abychom se dokázali poučit z této krize a do budoucna vytvořili takový funkční systém, který dokáže preventivně takovéto krize zvládat,“ řekl premiér. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Kabinet Petra Fialy projednal nová pravidla pro zajištění zázemí pro příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany po 1. dubnu 2023. Právě od tohoto data přechází tyto úkoly na Ministerstvo vnitra. To představilo nový systém registrace osob žádajících o udělení dočasné ochrany, který bude postaven na třech úrovních, jež se budou lišit dle rozsahu poskytované asistence nově příchozím. Krajům nadále zůstane v gesci zajištění ubytovacích kapacit v potřebném rozsahu, přidělování ubytování bude zabezpečeno na stanovených pracovištích Ministerstva vnitra.

Vláda se věnovala také změnám ve fungování Strategické skupiny ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Od 21. února 2023 tento poradní orgán povede z pozice národní koordinátorky vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a dojde také k jeho přejmenování a dílčí změně jeho zaměření. Těleso se bude nově jmenovat Strategická skupina pro koordinaci adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny, což značí, že jeho hlavním úkolem bude zasazovat se o bezproblémové začlenění ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Zrušeny byly také mimo jiné dvě pozice národních koordinátorů, jejichž existence již v současné době není nezbytná. Bližší informace přináší samostatná tisková zpráva.

Vláda projednala Analýzu připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně. Jejím cílem bylo zmapovat připravenost z hlediska organizačních, personálních a technických kapacit a právních nástrojů. Z analýzy plyne, že Česká republika v současné době nemá dostatečné nástroje a kapacity, které by v případě závažných informačních operací proti našemu státu ze strany cizí moci dokázaly efektivně reagovat.

Vláda rozhodla o odvolání vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy a tuto pozici se zrušila. Agendy koordinace agendy boje proti vlivu cizí moci se od 16. února 2023 ujímá národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar a při Bezpečnostní radě státu vzniká nová pracovní podskupina složená z odborníků, jež se bude zabývat působením cizí moci.

„Michal Klíma ve své pozici dokázal nastartovat strategickou komunikaci státu a tím tak naplnil svůj úkol, který mu byl před necelým rokem svěřen. Chci mu poděkovat jménem celé vlády za velice dobrou spolupráci a přeji mu vše dobré v jeho dalších aktivitách,“ uvedl předseda vlády a dodal: „Jsme přesvědčeni, že po úvodní fázi, kdy bylo potřeba zahájit tuto činnost a vytvořit struktury, je potřeba přejít ke konkrétním aktivitám, které budou koordinovány činností pracovní skupiny pod Bezpečnostní radou státu a strategickou komunikací tady na Úřadu vlády.“ Více v samostatné tiskové zprávě.

Členové vlády se zabývali také poskytnutím dotace provozovateli přenosové soustavy na krytí části nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na zajištění systémových služeb pro rok 2023. Za tímto účelem vláda schválila uvolnění finančních prostředků do výše 7,2 mld. Kč na krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2023, a zároveň uvolnění finančních prostředků do výše 15,5 mld. Kč na zajištění systémových služeb. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompletní výsledky jednání vlády.