Reakce byznysu na evropské nařízení o politické reklamě

Koalice deseti svazů a asociací ze sedmi evropských členských států, která je důležitou skupinou zúčastněných stran zastupujících online společnosti a platformy působící v Evropě, připravila společné prohlášení směřované evropským politikům ohledně nařízení o politické reklamě. Návrh regulace je v těchto dnech předmětem jednání v rámci evropských trialogů.
Nařízení obsahuje několik klíčových bodů, které by měly být přezkoumány, aby se předešlo zbytečné zátěži, která by mohla mít dalekosáhlé důsledky. Současný vývoj nařízení se navíc odchyluje od pečlivě vyjednaných ustanovení přijatých v DSA, což považujeme za velmi nešťastné. V příloze najdete naši detailnější argumentaci.

Příloha:

Reakce evropských byznysových asociací na současný vývoj evropského nařízení o politické reklamě