Agrární komora ČR nesouhlasí s rozšířením informační povinnosti na profesní komory v rámci novely zákona o svobodném přístupu k informacím!

V souvislosti s chystanou novelou zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy ministerstvo vnitra navrhuje v rámci této novely rozšířit informační povinnost i na profesní organizace, nám Agrární komora ČR zaslala prohlášení jejího prezidenta Jana Doležala.

„Nesouhlasíme s rozšířením informační povinnosti na profesní komory ve znění, jaké navrhuje ministerstvo vnitra v novele zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.,“ uvádí prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Zdůvodňuje to tím, že „Agrární komora ČR je primárně financována z příspěvků svých členů a těm se také na pravidelné bázi zodpovídá. Nehospodaří s veřejnými prostředky a není závislá na veřejné moci.“

Podle Jan Doležala se totiž „jedná o organizaci sdružující většinu malých i velkých podnikatelů v zemědělství v Česku. Rozšíření informační povinnosti by znevýhodnilo nejen Agrární komoru ČR jako takovou, ale také její členy. Následkem toho by hrozilo, že se tato organizace hájící práva a zájmy svých členů již od začátku devadesátých let vyprázdní a její existence ztratí smysl.“

  • Zdroj: Agrární komora ČR