Akční týden pro vzdělávání 2022

Světový akční týden pro vzdělávání 2022 připomněl, že vzdělávání je třeba věnovat pozornost obzvláště během mimořádných situací.

Tento rok proběhl Světový akční týden pro vzdělávání (GAWE) ve dnech 25. – 29. 4. 2022. Jeho hlavním mottem bylo ‚Začněte chránit vzdělávání v mimořádných situacích‘. 

GAWE se koná již od roku 2001. Tato akce chce přitáhnout pozornost veřejnosti a veřejnoprávních orgánů k tomu, jak se v praxi naplňuje všeobecné právo na přístup ke kvalitnímu bezplatnému veřejnému vzdělávání. GAWE je jednou z hlavních aktivit světové kampaně na podporu vzdělávání Global Campaign for Education (GCE), která ve své činnosti propojuje odbory a občanskou společnost angažující se ve vzdělávání. Jedním ze zakládajících členů GCE je Education International, jejímž členem je i ČMOS PŠ.

Letos se v rámci GAWE zdůraznilo, že naše společnost čelí mnoha mimořádným situacím jako jsou např. pandemie, klimatická změna, válka apod. I během takovýchto situací by se mělo udělat vše pro to, aby se vzdělávání nepřerušilo a mohlo být poskytováno nepřetržitě. Cílem je, aby neutrpěla jeho kvalita a aby k němu i po čas těchto situací měli přístup všichni studenti bez rozdílu. Vzdělávací systémy by tedy měly být dostatečně robustní, aby v takových situacích obstály a aby školy i školská zařízení byly i nadále bezpečnými místy. Vzdělávání by mělo být dostatečně financováno, mimořádné události by neměly vést ani ke zhoršení kvality vzdělávání, ani pracovních podmínek pedagogických i nepedagogických pracovníků. V neposlední řadě by se nemělo zapomínat ani psychologickou podporu jak pro studenty, tak pro učitele.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství